Politieverordeningen op wegverkeer

Agendapunt 37: Bekrachtiging van de ondertekende en definitieve versie van 30 juni 2014 van het protocolakkoord voor de overtreding betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

Datum bekendmaking: 8 september 2014

Belastingen

Agendapunt 31: Aanpassing belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken, voor wat betreft de tarieven voor afgifte slachtvergunningen in het kader van het offerfeest.

Datum bekendmaking: 8 september 2014

Retributiereglementen

Agendapunt 32: Wijziging van het retributiereglement op feestmateriaal en evenementen, laatst goedgekeurd in zitting van 17 december 2013.

Datum bekendmaking: 8 september 2014

Agendapunt 33: Wijziging van het retributiereglement op administratieve prestaties, laatst goedgekeurd in zitting van 26 maart 2013.

Datum bekendmaking: 8 september 2014

Agendapunt 34: Aanpassing retributiereglement parkeren, laatst goedgekeurd in zitting van 29 april 2014.

Datum bekendmaking: 8 september 2014

Diverse reglementen en statuten

Agendapunt 40: Goedkeuring aangepast reglement 'Toelagen voor Gemeenschapsvormende Projecten', laatst goedgekeurd in zitting van 3 maart 2009.

Datum bekendmaking: 8 september 2014

Agendapunt 60: Goedkeuring wijzigingen Arbeidsreglement.

Datum bekendmaking: 8 september 2014

Agendapunt 61: Goedkeuring wijzigingen Rechtspositieregeling voor de personeelsleden van de stad en OCMW.

Datum bekendmaking: 8 september 2014