Politieverordeningen op wegverkeer

Agendapunt 3: Vaststelling politieverordening naar aanleiding van Parkpop 2014.

Datum bekendmaking: 30 juni 2014

Agendapunt 4: Vaststelling politieverordening naar aanleiding van Maanrock 2014.

Datum bekendmaking: 30 juni 2014

Agendapunt 6:

1) Goedkeuring bijzondere politieverordening inzake de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

2) Bekrachtiging Protocolakkoord voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

Datum bekendmaking: 30 juni 2014

Agendapunt 7: Vaststelling van een aanvullend reglement met betrekking tot de verkeersreglementering in de Kruiskensstraat en Warmoesstraat, straten gelegen in een volledig nieuw aangelegde verkaveling tussen Boerenkrijgstraat en Papenhofstraat, voor de invoering van een woonerf.

Datum bekendmaking: 30 juni 2014

Agendapunt 8: Vaststelling van aanvullende reglementen met betrekking tot de verkeersreglementering in de volgende straten na de heraanleg van de wegenis rondom Clarenhof:

1) Blaasbalgstraat

2) Huidevettersstraat

3) Leermarkt

4) Meysbrug

5) Muntstraat

Datum bekendmaking: 30 juni 2014

Agendapunt 9: Vaststelling van een aanvullend reglement met betrekking tot de verkeersreglementering parkeerzone E1 omgeving Leermarkt – Rik Woutersstraat.

Datum bekendmaking: 30 juni 2014

Belastingen

Agendapunt 35: Goedkeuring gewijzigd belastingreglement ‘op bedrijfsgebouwen op bedrijfsruimten die beschouwd worden als onafgewerkt, leegstaand of verwaarloosd’, met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.

Datum bekendmaking: 30 juni 2014

Andere toelage- en subsidiereglementen

Agendapunt 41: Goedkeuring toelagereglement ter ondersteuning van kinderopvang voor baby’s en peuters van toepassing vanaf 1 april 2014 tot en met 31 december 2018.

Datum bekendmaking: 30 juni 2014

Diverse reglementen en statuten

Agendapunt 42:

1) Opheffing gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2012 houdende goedkeuring huishoudelijke reglementen van wijk- en dorpszaken

2) Goedkeuring nieuwe huishoudelijke reglementen.

Datum bekendmaking: 30 juni 2014

Agendapunt 43:

1) Opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 houdende het stedelijk reglement inzake onderhoud en verbetering van sportgrasvelden.

2) Goedkeuring stedelijk reglement inzake subsidie voor onderhoud en verbetering van sportgrasvelden.

Datum bekendmaking: 30 juni 2014

Agendapunt 48:

1) Opheffing gemeenteraadsbesluit van 3 september 2013 houdende goedkeuring aangepast reglement verlenen vergunning voor autoluwe binnenstad.

2) goedkeuring aangepast reglement ‘Verlenen vergunning voor autoluwe binnenstad’.

Datum bekendmaking: 30 juni 2014