Algemene Bestuurlijke Politieverordening

Agendapunt 2:

Goedkeuring gecoördineerde versie Algemene Bestuurlijke Politieverordening (ABP).

Datum bekendmaking: 26 februari 2014

Politieverordeningen op wegverkeer

Agendapunt 1:

Vaststelling aanvullende reglementen met betrekking tot de verkeersreglementering in snelheidszones 30 op verschillende gemeentewegen:

Datum bekendmaking: 4 maart 2014

- Zone Bethaniënwijk

- Zone Brusselsesteenweg / Pareipoelstraat

- Zone Elektriciteitstraat / Oude Antwerpsebaan

- Zone Gentsesteenweg

- Zone Heffen-Dorp

- Zone Jeanne Hellemansstraat

- Zone Karperstraat

- Zone Lakenmakersstraat

- Zone Molenweg, doodlopend gedeelte zijde Molenbeekstraat

- Zone Molenweg, doodlopend gedeelte zijde Steenweg op Blaasveld

- Zone Nattehofstraat

- Zone Pasbrugplein / Pasbrugstraat

- Zone Prinsenveldstraat

- Zone Raaienblokstraat

- Zone Rapopstraat

- Zone Robbroek

- Zone Schijfstraat

- Zone Verschuerenlaan

- Zone Voosdonk

- Zone Vrouwvlietstraat

- Zone Zonnestraat

Andere toelage- en subsidiereglementen

Agendapunt 27:

Goedkeuring aangepast toelagereglement voor koren, waardoor het gemeenteraadsbesluit van 2 maart 2000 wordt opgeheven.

Datum bekendmaking: 04 maart 2014

Agendapunt 29:

1) Opheffing gemeenteraadsbesluit van 27 januari 2009 betreffende het subsidiereglement ‘Ontwikkelingsprojecten in de wereld’.

2) Goedkeuring gewijzigde subsidiereglement ‘Ontwikkelingsprojecten in de wereld’.

Datum bekendmaking: 04 maart 2014

Diverse reglementen en statuten

Agendapunt 7:

1) Vaststelling reglement tot het verlenen van de titel van ereschepen of erevoorzitter van de gemeenteraad van de stad Mechelen.

2) Vaststelling reglement tot het verlenen van de titel van ere-gemeenteraadslid van de stad Mechelen.

Datum bekendmaking: 04 maart 2014

Agendapunt 17:

1) Opheffing gemeenteraadsbesluit van 24 september 2013 betreffende goedkeuring van de statuten van het AGB Sport Actief Mechelen.

2) Goedkeuring aangepaste statuten van het AGB Sport Actief Mechelen.

Datum bekendmaking: 04 maart 2014

Agendapunt 18:

1) Opheffing gemeenteraadsbesluit van 24 september 2013 betreffende de motivatienota omvorming van vzw MMMechelen en vzw Mechelse Feesten in de EVA-P vzw mmMechelen Feest!.

2) Opheffing gemeenteraadsbesluit van 25 november 2013 betreffende de statuten van het EVA-P vzw mmMechelen Feest!.

3) Goedkeuring aangepaste statuten en de aangepaste motivatienota van het EVA-P vzw mmMechelen Feest!.

Datum bekendmaking: 04 maart 2014

Agendapunt 28:

Aanpassing reglement “bedeling wijk – en dorpsgerichte communicatie”, waardoor het gemeenteraadsbesluit van 7 februari 2010 wordt opgeheven.

Datum bekendmaking: 04 maart 2014