Politieverordeningen op wegverkeer

Agendapunt 3: Vaststelling aanvullende reglementen met betrekking tot verkeersreglementering in:

1)    Alfred Nobelstraat.

2)    Bernardinnenstraat.

3)    Gustaaf Ghijselsstraat.

4)    Sint-Albertusstraat.

5)    Toekomststraat.

Datum bekendmaking: 29 januari 2014 (door aanplakking)

Agendapunt 4: Vaststelling aanvullend reglement met betrekking tot verkeersreglementering in Van Hoeystraat.

Datum bekendmaking: 29 januari 2014 (door aanplakking)

Agendapunt 5: Vaststelling van een aanvullend reglement betreffende het parkeren met beperkte parkeerduur op gemeentewegen (blauwe zone).

Datum bekendmaking: 29 januari 2014 (door aanplakking)

Agendapunt 6: Vaststelling van de aanvullende reglementen met betrekking tot de verkeersreglementering in de navolgende snelheidzones 30:

1)    Zone Mechelsveldstraat

2)    Zone Hanswijkdries

3)    Zone Arsenaal

4)    Zone Oude Baan

5)    Zone Tivolilaan

6)    Zone Gasthuisveldstraat

7)    Zone De Noterstraat

8)    Zone Cypriaan de Rorestraat

Datum bekendmaking: 29 januari 2014 (door aanplakking)

Agendapunt 7: Vaststelling van de aanvullende reglementen met betrekking tot de

verkeersreglementering in de navolgende snelheidzones 50:

1)    Zone Struikheidestraat - Davidstorenstraat

2)    Zone Kerkenbos - Willendriesstraat

Datum bekendmaking: 29 januari 2014 (door aanplakking)

Belastingen

Agendapunt 12: Aanpassing belastingreglement op afgifte administratieve stukken, met ingang van 1 februari 2014.

Datum bekendmaking: 29 januari 2014 (door aanplakking)

Retributiereglementen

Agendapunt 13: Aanpassing van het retributiereglement inzake parkeren, laatst goedgekeurd in zitting van 26 november 2013.

Datum bekendmaking: 29 januari 2014 (door aanplakking)

Diverse reglementen en statuten

Agendapunt 15:

1)    Opheffing gemeenteraadsbesluit van 24 september 2013 betreffende de goedkeuring van de statuten van het AGB Mechelen Actief in Cultuur.

2)    Goedkeuring aangepaste statuten van het AGB Mechelen Actief in Cultuur.

Datum bekendmaking: 29 januari 2014 (door aanplakking)

Agendapunt 16:

1)    Opheffing gemeenteraadsbesluit van 24 september 2013 betreffende de goedkeuring van de statuten van het EVA-P vzw Brouwgebouw Lamot.

2)    Goedkeuring aangepaste statuten van het EVA-P vzw Brouwgebouw Lamot.

Datum bekendmaking: 29 januari 2014 (door aanplakking)

Agendapunt 17:

1)    Opheffing gemeenteraadsbesluit van 24 september 2013 inzake goedkeuring statuten van het EVA-P vzw Nekkerhal.

2)    Goedkeuring nieuwe statuten van het EVA-P Nekkerhal.

Datum bekendmaking: 29 januari 2014 (door aanplakking)

Agendapunt 25: Goedkeuring wedstrijdreglement "Uitdaging afval en jeugdwerk in Mechelen".

Datum bekendmaking: 29 januari 2014 (door aanplakking)

Agendapunt 30: Goedkeuring van het aangepast huishoudelijk reglement van de stedelijke consultatieve preventieraad, waardoor het gemeenteraadsbesluit van 18 maart 2008 wordt opgeheven.

Datum bekendmaking: 29 januari 2014 (door aanplakking)

Agendapunt 31:

1)   Opheffing gemeenteraadsbesluit van 27 november 2012 houdende goedkeuring reglement 'schone bende' in het kader van projecten rond netheid op het openbaar domein.

2)    Goedkeuring nieuw reglement "Schone Bende".

Datum bekendmaking: 29 januari 2014 (door aanplakking)

Agendapunt 32:

1)    Opheffing gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2010 houdende aanpassing van het reglement voor de ondersteuning van de buurtcomités.

2)    Goedkeuring reglement op bewonersinitiatieven.

Datum bekendmaking: 29 januari 2014 (door aanplakking)

Agendapunt 37: Stedelijke Commissie voor Monumentenzorg.

1)    Goedkeuring vernieuwde samenstelling 2013-2018.

2)    Goedkeuring vernieuwd huishoudelijk reglement, waardoor het gemeenteraadsbesluit van 4 september 2007 wordt opgeheven.

Datum bekendmaking: 29 januari 2014 (door aanplakking)