Het Beleidsplan Ruimte zal vorm krijgen door een diverse, wisselende groep mensen. Naast studiebureaus, experten en burgers doen we beroep op de officiële adviesraden van de stad. Zij vertegenwoordigen verschillende expertises en maatschappelijke geledingen en zijn heel erg betrokken bij het reilen en zeilen in onze stad.

De GECORO is ons expertenteam bij uitstek voor de opmaak van het Beleidsplan Ruimte en zal naast de decretaal verplichte advisering nauw betrokken zijn via een aparte werkgroep die intensief het project volgt en input geeft.

Lees hun adviezen:

Daarnaast vragen we ook advies aan de andere stedelijke adviesraden via een gezamenlijk traject van workshops en discussie. In gemengde groepen gaan we in dialoog over de ruimte in Mechelen en formuleren we samen een advies.

Dit zijn de adviesraden die mee hun schouders zetten onder het Beleidsplan Ruimte:

Verkenning

Eind april 2021 kwam de gemeenschappelijke adviesraad voor het eerst samen. Elke Mechelse adviesraad is er vertegenwoordigd met 2 leden. Door samen aan tafel te zitten, ieder met zijn invalshoek, kregen we boeiende gesprekken en inzichten.

Ze verkenden de verschillende thema’s en formuleerden per thema wat ze belangrijk vonden. Een weergave van dit gesprek vind je hier

Conceptnota

Op 5 oktober 2021 kwam de gezamenlijke stedelijke adviesraad opnieuw samen om de conceptnota te bespreken. Lees het verslag

Voorontwerp

Op 19 december 2022 kwam de gezamenlijke stedelijke adviesraad samen om het voorontwerp te bespreken. Lees het verslag.