Die toekomst van onze ruimte tekenen we niet alleen uit op het stadhuis. We horen ook graag hoe de Mechelaars denken over de ruimte in hun stad. Daarom betrekken we de Mechelaars ook geregeld vanaf de start.

Om zoveel mogelijk Mechelaars de kans te geven om hun mening te geven, combineren we online-bevragingen met infomarkten of debatavonden. De adviezen en reacties worden telkens meegenomen en verwerkt in de volgende fase van het proces.

Verkenning

April 2021: Online bevraging (afgelopen) en toekomstavond op 20 april (afgelopen). Bekijk de resultaten.

Concept

Vanaf 23 september tot en met 31 oktober 2021 kon je reageren op de conceptnota en de kennisgevingsnota plan-MER. Bekijk de resultaten.

Voorontwerp

September 2022: adviesronde

Ontwerp

April - juni 2023: openbaar onderzoek