Die toekomst van onze ruimte tekenen we niet alleen uit op het stadhuis. We horen ook graag hoe de Mechelaars denken over de ruimte in hun stad. Daarom betrekken we de Mechelaars ook geregeld vanaf de start.

Om zoveel mogelijk Mechelaars de kans te geven om hun mening te geven, combineren we online-bevragingen met infomarkten of debatavonden. De adviezen en reacties worden telkens meegenomen en verwerkt in de volgende fase van het proces.

Verkenning

April 2021: Online bevraging (afgelopen) en toekomstavond op 20 april (afgelopen). Bekijk de resultaten.

Concept

Vanaf 23 september tot en met 31 oktober 2021 kon je reageren op de conceptnota en de kennisgevingsnota plan-MER. Bekijk de resultaten.

Voorontwerp

Van 24 november tot en met 31 december 2022 kon je reageren op het voorontwerp. Tijdens die periode konden Mechelaars een onlinebevraging invullen. Op 21 december gingen we in gesprek tijdens thematafels. Bekijk de resultaten.
We verwerkten de input ook in het ontwerp. Lees hier hoe we dat deden. 

Ontwerp

Het ontwerp Beleidsplan Ruimte leggen we aan alle Mechelaars voor via een openbaar onderzoek. Dit loopt van 31 juli tot en met 28 oktober 2023. Wie wil, kan feedback geven. Op donderdag 7 september 2023 gaven we een extra woordje uitleg tijdens een infomarkt in het stadhuis.