Die toekomst van onze ruimte tekenen we niet alleen uit op het stadhuis. We horen ook graag hoe de Mechelaars denken over de ruimte in hun stad. Daarom betrekken we de Mechelaars ook geregeld vanaf de start.

Om zoveel mogelijk Mechelaars de kans te geven om hun mening te geven, combineren we online-bevragingen met infomarkten of debatavonden. De adviezen en reacties worden telkens meegenomen en verwerkt in de volgende fase van het proces.

Verkenning

April 2021: Online bevraging (invullen vóór 27 april) en toekomstavond op 20 april (inschrijven vóór 15 april)

Voorontwerp

September - oktober 2021: publieke raadpleging en adviesronde

Ontwerp

April - juni 2023: openbaar onderzoek