Wanneer we een plan voor het Mechelen van morgen maken denken we ook aan de mogelijke impact op het milieu. Daarom maken we samen met het Beleidsplan Ruimte een strategische plan-MER op. Dat is een milieueffectenrapport (MER) met potentiële milieueffecten en aanbevelingen om het Beleidsplan Ruimte beter te maken.

In de conceptfase maakten we een kennisgevingsnota plan-MER op volgens de richtlijnen van het team MER. De nota beschrijft kort de opzet en ambities van het Beleidsplan Ruimte en geeft hoofdlijnen aan wat onderzocht wordt in het MER en hoe dat zal gebeuren.

De kennisgevingsnota plan-MER lag samen met de conceptnota ter inzage van 23 september tot en met 31 oktober 2021 en we verzamelden de reacties. 

In de volgende fase wordt het ontwerp plan-MER gemaakt.