Omdat de Bruul afwijkt van het klassieke straatbeeld (vb. geen verhoogde stoep) en omdat er tot nu toen geen duidelijke regels werden vastgelegd m.b.t. het plaatsen van terrassen, wimpels, vlaggen en winkeluitstallingen oogt onze hoofdwinkelas vaak slordig en wordt de passage voor bezoekers op sommige plaatsen bemoeilijkt.
 
Naar aanleiding van deze wanorde werd de belevingsstrook in het leven geroepen. De belevingsstrook is een uitstallingsplan waarin duidelijk wordt gemaakt binnen welke zone het wel/niet mogelijk is om wimpels, vlaggen of terrassen te plaatsen.

Blauwe zone: wimpels & vlaggen

De blauwe zone (zie afbeelding hierboven) is een strook van maximum 1 meter diep tegen de gevels van de panden op Bruul, Korte Bruul en Vijfhoek waarin het mogelijk is om winkeluitstallingen, wimpels, vlaggen, bloembakken en een klein terrasje te plaatsen.

Roze zone: vergunde terrassen

De roze zone is een strook van maximum 2 meter diep en staat ingepland op de Bruul aan de zijde met de oneven huisnummers. Binnen deze zone kunnen terrassen geplaatst worden. Let wel op: terrassen zijn vergunningsplichtig, dus vergeet zeker geen aanvraag in te dienen.

Op de Vijfhoek blijft de specifieke terrassenreglementering gelden. Tussen de blauwe en roze zone moet minimum een zone van 2 meter gevrijwaard blijven voor de voetgangers.

 

Uitstallingsplannen

Bekijk de plannen hier

Uitstallingsplan 1: korte Bruul - Bruul 60

Uitstallingsplan 2: Bruul 60 - Bruul 134

Uitstallingsplan 3: Bruul 134 - Vijfhoek

 

Algemene regels in andere straten

Uiteraard gelden ook in de andere straten algemene regels bij inname van het voetpad of berm.

Artikel 114 van de Algemene bestuurlijke politieverordening stelt:

Bij de ingebruikneming van voetpaden en bermen, moet een vrije doorgang gelaten worden van

a) Ten minste 1.5 meter als de weg voor het voetgangersverkeer breder  is dan 2 meter

b) Ten minste 1 meter als de weg voor het voetgangersverkeer een breedte heeft tussen 1.5 meter en 2 meter, met dien verstande dat slechts 0.5 meter van de breedte van deze wegen mag ingenomen worden door obstakels

c) Ten minste 1.5 meter op alle voetpaden en bermen langsheen wegen beheerd door het Vlaams Gewest.