Samen werken aan een beter Mechelen

De wereld is in volle verandering. We ontsnappen daar niet aan. Zo zal de bevolking van ons land de komende jaren sterker groeien dan in heel de 20ste eeuw. Het mobiliteitsinfarct en de verkeersdruk worden steeds groter. De open ruimte in Vlaanderen staat onder druk. De omslag naar een klimaatneutrale samenleving kan niet langer op zich laten wachten. De verkleuring van de samenleving neemt toe en ze wordt meer divers. Onze welvaartstaat staat onder druk. De armoede aan de onderkant van de maatschappij wordt scherper, ook voor kinderen.

Het antwoord op deze maatschappelijke veranderingen bevindt zich in de stad en de stedelijkheid. De bestuursploeg van VLD-Groen-m+, N-VA en CD&V gelooft dat de stad de oplossing is voor veel van deze nieuwe uitdagingen. Door de groei van de bevolking in de stad op te vangen, kan open ruimte worden gevrijwaard, is het mobiliteitsvraagstuk beter beheersbaar en kunnen we efficiënter maatregelen nemen voor het klimaat. Als de stad bovendien aantrekkelijk wordt voor jonge gezinnen en de middengroepen, dan zijn de hefbomen aanwezig voor meer opwaartse sociale mobiliteit, voor betere zorg en meer draagvlak in de strijd tegen armoede en uitsluiting.

Mechelen is de vijfde stad van Vlaanderen en ligt centraal in de Vlaamse ruit. De komende jaren zal Mechelen groeien. Het zal ook een atypische stad worden, want meer dan de vergrijzing wordt de enorme toename van jonge kinderen de belangrijkste demografische uitdaging.

De volgende tien jaar zijn cruciaal voor Mechelen. De nieuwe bestuursploeg van de Stadslijst, N-VA en CD&V heeft daarom een ambitieus beleidsprogramma opgesteld. Dit project moet toelaten om succesvol de groei naar 100.000 inwoners te begeleiden. Het wil de stad herkneden op maat van het gezin. Groen, gericht op de zachte weggebruiker, warm, met een ruim cultureel aanbod. Een stad op mensenmaat, maar met ambitie.

Dit bestuursakkoord voor 2013-2018 werd afgesloten tussen VLD-Groen-m+, N-VA en CD&V en werd op de gemeenteraad van 29 januari 2013 goedgekeurd. Dit akkoord bevat de voornaamste krachtlijnen over het te voeren beleid in de stad Mechelen voor de bestuursperiode 2013-2018.