Samen voor een positief Mechelen

Cover Bestuursakkoord 2013-2018Bij de gemeenteraadsverkiezingen gaven de Mechelaars de stadslijst VLD-Groen-M+ een mandaat met 25 op 43 verkozenen om Mechelen verder te besturen. Dit bestuur stelde het Bestuursakkoord 2019-2024 samen.

Huiswerk voor 2019 | drie toekomstprojecten

Dit bestuursakkoord geeft een ambitieus antwoord op tal van maatschappelijke uitdagingen. Het zijn drie uitdagingen, waarrond het bestuur de komende maanden intensief zal werken. In het najaar van 2019 zullen drie belangrijke toekomstprojecten, op het vlak van mobiliteit, armoedebestrijding en ondernemen, voorgesteld worden.

Samen met het meerjarig investeringsprogramma zullen ze de basis vormen van de meerjarenbegroting die eind 2019 moet worden voorgesteld. Dat is decretaal zo bepaald. Dit laat toe aan nieuwe besturen om hun beleid uit te werken. Wij leggen in de voorbereidingen de focus op deze drie toekomstprojecten. In de meerjarenbegroting zal het stadsbestuur ook de stapsgewijze afbouw van de openbare schuld concreet maken. In deze begroting zullen evident ook de andere prioriteiten, zoals veiligheid, klimaatneutraal Mechelen en het vergroenen van de stad met een tweede parkenplan en een nationaal natuurpark, terugkomen.

Lees het volledige bestuursakkoord