De buurt is een belangrijke partner bij de opmaak van het nieuwe RUP Spreeuwenhoek-Venne bis. Om alle bezorgdheden, adviezen en beslissingen goed te kanaliseren, richten we een bewonersbegeleidingsgroep op.

Deze groep met vertegenwoordigers van bewoners, van Stad Mechelen en van de studiebureaus komt op geregelde tijdstippen samen om elkaar te informeren, te bevragen en terug te koppelen. Ze werkt constructief samen om zo tot een goed ruimtelijk uitvoeringsplan te komen.

De oproep voor deelname gebeurde ruim via de algemene bewonersvergadering in Muizen en een brief die in alle bussen van het gebied Spreeuwenhoek terechtkwam.

Heel wat positieve en enthousiaste bewoners, ongeveer een 25-tal, maken intussen deel uit van de bewonersbegeleidingsgroep. Deze BBG kwam ondertussen al een aantal keren samen om te praten over een mogelijke toekomstige invulling van het gebied. Hun visies zullen worden meegenomen door de studiebureaus als te onderzoeken mogelijkheden.

 

Foto van de vergadering van de bewonersbegeleidingsgroep

Foto van de vergadering van de bewonersbegeleidingsgroep

Foto van de vergadering van de bewonersbegeleidingsgroep