Enkel wie gedomicilieerd is in de zone voor betalend parkeren of in een blauwe zone kan per adres gratis 2 bewonerskaarten krijgen. Een bewonerskaart geeft geen garantie op een beschikbare parkeerplaats onmiddellijk voor je woning of vlakbij in de straat. De bewonerskaart biedt wel de mogelijkheid om vrij te parkeren in een afgebakend gebied.
Met je bewonerskaart kan je je wagen op alle betalende parkeerplaatsen parkeren in de zone waar jouw bewonerskaart geldig is, behalve in de commerciële straten. Bij ophaling van je bewonerskaart ontvang je een stratenlijst met alle informatie over jouw bewonerszone.

Om een bewonerskaart te bekomen, heb je volgende documenten nodig:

  • het inschrijvingsbewijs van de wagen(s) waarvoor een vignet nodig is;
  • de identiteitskaart van de aanvrager.

Als de wagen waarvoor je een bewonerskaart wil aanvragen niet jouw eigen wagen is, dan heb je ook één van volgende documenten nodig:

  • Als de wagen op naam van een andere persoon staat: het attest van de verzekering waarop staat dat de aanvrager medebestuurder is.
  • Als het een bedrijfsvoertuig is: een attest van de werkgever waarin vermeld staat dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is.
  • Als het een leasewagen van je eigen bedrijf is: een kopie van het leasecontract en een kopie uit het staatsblad met de statuten van het bedrijf.
  • Als het een leasewagen van een werknemer is: een kopie van het leasecontract en een attest van de werkgever waarin vermeld staat dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is.
  • Als het om een vervangwagen gaat: een attest van de garage of automobielvereniging waarin vermeld staat dat je met de wagen mag rijden.

De bewonerskaarten zijn te verkrijgen bij Streeteo. Het aanvraagformlier en detailinformatie vind je op hun website. Op deze website vind je ook de volledige straatnamenlijst per bewonerszone. Een algemeen overzicht van de zones voor bewonersparkeren vind je terug op de Zoneringskaart voor bewoners.

Alle houders van een bewonerskaart worden voor de verlenging van hun kaart aangeschreven door Indigo. 

Vanaf nu kan je jouw bewonerskaart ook online verlengen, op voorwaarde dat er geen wijziging van nummerplaat of domicilieadres moet gebeuren. Ook heb je een e-ID-lezer nodig voor de online-verlenging.

Gemeentelijke parkeerkaart ‘hoekwoning’

Om een gemeentelijke parkeerkaart ‘hoekwoning’ te kunnen aanschaffen, moeten de aanvragers van deze gemeentelijke parkeerkaart hun domicilie hebben in een woning waarvan minstens één zijgevel in de blauwe of betalende zone gelegen is. Verder gelden dezelfde modalilteiten van de bewonerskaarten.

Gemeentelijke parkeerkaart ‘2de  verblijf’

Om een gemeentelijke parkeerkaart ‘2de verblijf’ te kunnen aanschaffen, moeten de aanvragers van deze gemeentelijke parkeerkaart verblijven in een woning die:

  • gelegen is in de blauwe of betalende zone 
  • onderworpen is aan de gemeentebelasting op tweede verblijven. Deze gemeentebelasting moet ook betaald worden door de belastingplichtige.

Verder gelden dezelfde modalilteiten van de bewonerskaarten.