Enkel wie gedomicilieerd is in de zone voor betalend parkeren of in een blauwe zone kan per adres gratis 1 bewonerskaart krijgen. Die is 2 jaar geldig. Voor een tweede bewonerskaart betaal je 120 euro per jaar.

Een bewonerskaart geeft geen garantie op een beschikbare parkeerplaats onmiddellijk voor je woning of vlakbij in de straat. Met een bewonerskaart kan je wel vrij parkeren in een afgebakend gebied. Dat zijn alle betalende parkeerplaatsen in die zone, behalve in de commerciële straten.

De fysieke bewonerskaart maakte plaats voor een digitale versie. Je nummerplaat wordt bij aanvraag of verlenging automatisch geregistreerd in het systeem van Streeteo. Een kaart achter de autoruit is dus niet meer nodig. De parkeerwachters controleren de nummerplaten via datzelfde systeem.

Het is niet mogelijk om op elk adres een bewonerskaart aan te vragen. Bij sommige nieuwbouwprojecten en gebiedsontwikkelingen is namelijk afgesproken dat bewoners op eigen terrein moeten parkeren, zodat de parkeerdruk in de buurt niet toeneemt. Daarvoor zijn voldoende parkeerplaatsen voorzien, naargelang de voorschriften die van toepassing zijn (verordening, RUP, …).

Zones voor bewonerskaarten

Een algemeen overzicht van de zones voor bewonersparkeren vind je terug op de Zoneringskaart voor bewoners. Op de website van Streeteo vind je ook de volledige straatnamenlijst per bewonerszone.

Commerciële straten

Commerciële straten zijn straten in de buurt van belangrijke winkelstraten/commerciële assen waar parkeren met bewonerskaart overdag niet is toegestaan. Dat moet bezoekers van handelszaken en diensten in de omgeving een betere kans op een parkeerplaats geven.

Met een geldige bewonerskaart voor de zone mag je er van maandag tot zaterdag enkel parkeren vanaf 18u ’s avonds tot en met 9u ’s ochtends. Op zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli kan je er wel de volledige dag parkeren met een geldige bewonerskaart.

Deze commerciële assen, straten en markten zijn commerciële straten:

 • Sint-Katelijnestraat - Steenweg
 • Befferstraat - Veemarkt - Keizerstraat
 • Veemarkt - Biest
 • IJzerenleen & zijstraten
 • Hoogstraat - Korenmarkt - Guldenstraat
 • Het autoluw gebied (Bruul - Geitestraat - Blauwhondstraat - Borzestraat - Schaalstraat - Botermarkt - Désiré Boucherystraat - Hallestraat - Grote Markt)
 • Onze-Lieve-Vrouwestraat - Hanswijkstraat
 • Hendrik Consciencestraat - Kardinaal Mercierplein - Graaf van Egmontstraat

Bewonerskaart aanvragen of verlengen

Een bewonerskaart kan je aanvragen of verlengen:

Hou zeker deze documenten bij de hand:

 • Het inschrijvingsbewijs van de wagen(s)
 • De identiteitskaart van de aanvrager

Is de wagen waarvoor je een bewonerskaart wil aanvragen niet jouw eigen wagen? Of is je nummerplaat of domicilie gewijzigd? Dan doe je je aanvraag altijd op het kantoor van Streeteo. Eén van volgende documenten heb je in dat geval ook nodig:

 • Als de wagen op naam van een andere persoon staat: het attest van de verzekering waarop staat dat de aanvrager medebestuurder is.
 • Als het een bedrijfsvoertuig is: een attest van de werkgever waarin vermeld staat dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is.
 • Als het een leasewagen van je eigen bedrijf is: een kopie van het leasecontract en een kopie uit het staatsblad met de statuten van het bedrijf.
 • Als het een leasewagen van een werknemer is: een kopie van het leasecontract en een attest van de werkgever waarin vermeld staat dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is.
 • Als het om een vervangwagen gaat: een attest van de garage of automobielvereniging waarin vermeld staat dat je met de wagen mag rijden.

Alle houders van een bewonerskaart worden voor de verlenging van hun kaart aangeschreven door Streeteo.

Net verhuisd, hoekwoning of 2e verblijf?

Tijdelijke bewonerskaart bij verhuis

Als je verhuist, moet je jouw nieuwe adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van jouw nieuwe stad of gemeente. Maar ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist moet je dit aangeven. Lees hier meer over adresgegevens en -wijzigingen.

Adreswijziging online aangeven:

 • Je kan rechtstreeks in het formulier een vakje aanduiden, waarbij je aangeeft gebruik te willen maken van de tijdelijke bewonerskaart. Deze informatie wordt dan automatisch doorgegeven aan Streeteo. De tijdelijke bewonerskaart kan 1 week na de aanvraag afgehaald worden in de parkeerwinkel.
 • De adreswijziging kan ook in het Huis van de Mechelaar worden aangegeven, mits meerkost. Daarbij kan je een bewijsformulier opvragen dat aangeeft dat de adreswijziging bij de stad werd aangegeven. Dit formulier volstaat, opnieuw samen met de ID-kaart van de bestuurder en het inschrijvingsbewijs van het voertuig om ter plaatse in de parkeerwinkel bij Streeteo een tijdelijke bewonerskaart te kunnen aanvragen.

Nadien kan de tijdelijke bewonerskaart worden afgehaald in de parkeerwinkel. Eens de wijkagent is langs geweest, maak je een afspraak in het Huis van de Mechelaar en wijzigen we de gegevens op de EID. Vervolgens kan een definitieve bewonerskaart aangevraagd worden bij Streeteo volgens de normale procedure.

Gemeentelijke parkeerkaart ‘hoekwoning’

Om een gemeentelijke parkeerkaart ‘hoekwoning’ te kunnen aanschaffen, moeten de aanvragers van deze gemeentelijke parkeerkaart hun domicilie hebben in een woning waarvan minstens één zijgevel in de blauwe of betalende zone gelegen is. Verder gelden dezelfde modalilteiten van de bewonerskaarten.

Gemeentelijke parkeerkaart ‘2de  verblijf’

Om een gemeentelijke parkeerkaart ‘2de verblijf’ te kunnen aanschaffen, moeten de aanvragers van deze gemeentelijke parkeerkaart verblijven in een woning die:

 • Gelegen is in de blauwe of betalende zone.
 • Onderworpen is aan de gemeentebelasting op tweede verblijven. Deze gemeentebelasting moet ook betaald worden door de belastingplichtige.

Verder gelden dezelfde modalilteiten van de bewonerskaarten.

Bewonerskaart voor een vervangwagen of leaseauto

Vervangwagen

Vraag een attest aan bij jouw garagehouder, waar zowel de oude nummerplaat (van de vaste wagen met bewonerskaart) als de nummerplaat van de vervangwagen duidelijk zichtbaar op genoteerd staan & de duur van het gebruik van de vervangwagen op vermeld staat. Daarna volstaat het dit attest leesbaar aan de voorruit van uw wagen te leggen, zodat parkeerwachters dit kunnen nakijken.

Leaseauto

Ook voor een leaseauto kan je een bewonerskaart aanvragen of verlengen, mits de bijkomende documentatie:

Hou zeker deze documenten bij de hand:

 • Het inschrijvingsbewijs van de wagen(s)
 • De identiteitskaart van de aanvrager
 • Als het een leasewagen van je eigen bedrijf is: een kopie van het leasecontract en een kopie uit het staatsblad met de statuten van het bedrijf.
 • Als het een leasewagen van een werknemer is: een kopie van het leasecontract en een attest van de werkgever waarin vermeld staat dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is.

Verder gelden dezelfde modaliteiten van de bewonerskaarten.