Enkel wie gedomicilieerd is in de zone voor betalend parkeren of in een blauwe zone kan per adres gratis 1 bewonerskaart krijgen. Die is 2 jaar geldig. Voor een tweede bewonerskaart betaal je 120 euro per jaar.

Een bewonerskaart geeft geen garantie op een beschikbare parkeerplaats onmiddellijk voor je woning of vlakbij in de straat. Met een bewonerskaart kan je wel vrij parkeren in een afgebakend gebied. Dat zijn alle betalende parkeerplaatsen in die zone, behalve in de commerciële straten. 

Volledig digitaal

De fysieke bewonerskaart maakte plaats voor een digitale versie. Je nummerplaat wordt bij aanvraag of verlenging automatisch geregistreerd in het systeem van Streeteo. Een kaart achter de autoruit is dus niet meer nodig. De parkeerwachters controleren de nummerplaten via datzelfde systeem.

Bewonerskaart aanvragen of verlengen

Een bewonerskaart kan je aanvragen of verlengen:

Hou zeker deze documenten bij de hand:

  • Het inschrijvingsbewijs van de wagen(s)
  • De identiteitskaart van de aanvrager

Is de wagen waarvoor je een bewonerskaart wil aanvragen niet jouw eigen wagen? Of is je nummerplaat of domicilie gewijzigd? Dan doe je je aanvraag altijd op het kantoor van Streeteo. Eén van volgende documenten heb je in dat geval ook nodig:

  • Als de wagen op naam van een andere persoon staat: het attest van de verzekering waarop staat dat de aanvrager medebestuurder is.
  • Als het een bedrijfsvoertuig is: een attest van de werkgever waarin vermeld staat dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is.
  • Als het een leasewagen van je eigen bedrijf is: een kopie van het leasecontract en een kopie uit het staatsblad met de statuten van het bedrijf.
  • Als het een leasewagen van een werknemer is: een kopie van het leasecontract en een attest van de werkgever waarin vermeld staat dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is.
  • Als het om een vervangwagen gaat: een attest van de garage of automobielvereniging waarin vermeld staat dat je met de wagen mag rijden.

Zones voor bewonerskaarten

Op de website van Streeteo vind je ook de volledige straatnamenlijst per bewonerszone. Een algemeen overzicht van de zones voor bewonersparkeren vind je terug op de Zoneringskaart voor bewoners.

Alle houders van een bewonerskaart worden voor de verlenging van hun kaart aangeschreven door Streeteo. 

Gemeentelijke parkeerkaart ‘hoekwoning’

Om een gemeentelijke parkeerkaart ‘hoekwoning’ te kunnen aanschaffen, moeten de aanvragers van deze gemeentelijke parkeerkaart hun domicilie hebben in een woning waarvan minstens één zijgevel in de blauwe of betalende zone gelegen is. Verder gelden dezelfde modalilteiten van de bewonerskaarten.

Gemeentelijke parkeerkaart ‘2de  verblijf’

Om een gemeentelijke parkeerkaart ‘2de verblijf’ te kunnen aanschaffen, moeten de aanvragers van deze gemeentelijke parkeerkaart verblijven in een woning die:

  • Gelegen is in de blauwe of betalende zone.
  • Onderworpen is aan de gemeentebelasting op tweede verblijven. Deze gemeentebelasting moet ook betaald worden door de belastingplichtige.

Verder gelden dezelfde modalilteiten van de bewonerskaarten.