Bewoners kunnen met een bewonerskaart onbeperkt parkeren in de blauwe zone. De bewonerskaarten zijn te verkrijgen bij Streeteo. De verschillende parkeerzones kan je op dit plan terug vinden.

Blauwe zone rond centrum

Rond de betalende zone van de binnenstad en de stationsbuurt werden in enkele straten in de wijken Mechelen-Zuid, Tervuursesteenweg, Arsenaal, Nekkerspoel en Mechelen-Noord een blauwe zone ingevoerd. De zone werd ingevoerd omdat bleek dat bezoekers aan de binnenstad de parkeerplaatsen in deze straten innamen, zodat bewoners in hun eigen woonomgeving geen parkeerplaats meer vonden. Het parkeren in deze straten blijft dus gratis, maar wordt voor bezoekers wel beperkt in de tijd. Bezoekers moeten van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 18u een parkeerschijf voorleggen en kunnen dan maximaal 2 uur gratis parkeren. 

 

Vanaf 15 september 2018 zal ook in volgende straten een blauwe zone gelden. En dit van maandag tot en met vrijdag, tussen 9u en 18u:

  • Liersesteenweg: tussen Oude Liersebaan en Eikestraat
  • Leuvensesteenweg (tussen Smisstraat en Dellingstraat) en Hanswijkdries

Woon je in deze zone en heb je een auto dan kan je bij Streeteo een bewonerskaart aanvragen (max. 2 per domicilie).

Momenteel wordt ook onderzocht of op de Liersesteenweg in de omgeving van het nieuwe ziekenhuis een blauwe zone zal worden ingevoerd. In september volgt hierover wellicht een beslissing.

Blauwe zone rond Nekkerhal

Ook in de omgeving van de Nekkerhal werd er een blauwe zone ingevoerd. Deze blauwe zone is geldig op zaterdagen en zondagen van 10 tot 24u.  Deze blauwe zone met ietwat speciale tijdstippen werd ingevoerd omdat bleek dat bezoekers aan de Nekkerhal tijdens evenementen de parkeerplaatsen in deze straten innamen, zodat bewoners in hun eigen woonomgeving geen parkeerplaats meer vonden. Het parkeren in deze straten blijft dus gratis, maar wordt voor bezoekers wel beperkt in de tijd. Bezoekers moeten in het weekend een parkeerschijf voorleggen en kunnen dan maximaal 2 uur gratis parkeren. Bezoekers van de Nekkerhal kunnen op de parking van de Nekkerhal terecht. 

Blauwe zone Pasbrug

Op de Putsesteenweg (aan de Pasbrug) is er ook een blauwe zone op Mechels grondgebied. Bewoners van de even huisnummers tussen huisnummer 28 en 46 op de Putsesteenweg kunnen een bewonerskaart aanvragen bij Streeteo.

Blauwe zone Katanga

In de omgeving van de jeugdvelden van KV Mechelen is vanaf 1 maart 2018 ook een blauwe zone van kracht. De blauwe zone is geldig op weekdagen van 18 tot 24u en op weekenddagen van 10 tot 24u. Het parkeren in deze straten blijft dus gratis, maar wordt voor bezoekers wel beperkt in de tijd. Zij moeten in de avond en in het weekend een parkeerschijf voorleggen en kunnen dan maximaal 2 uur gratis parkeren. 

Reglementering betalend parkeren en blauwe zone

De tarieven en reglementering inzake de retributies van het betalend parkeren en de blauwe zone zijn vastgelegd in een gemeentelijk retributiereglement.