Bewoners kunnen met een bewonerskaart onbeperkt parkeren in de blauwe zone. Bewoners kunnen per domicilieadres maximaal twee gratis bewonerskaarten krijgen. De bewonerskaarten zijn te verkrijgen bij Indigo. Indigo zorgt ook voor de controle in de blauwe zone.

Blauwe zone rond centrum

Rond de betalende zone van de binnenstad en de stationsbuurt werden in enkele straten in de wijken Mechelen-Zuid, Tervuursesteenweg, Arsenaal, Nekkerspoel en Mechelen-Noord een blauwe zone ingevoerd. De zone werd ingevoerd omdat bleek dat bezoekers aan de binnenstad de parkeerplaatsen in deze straten innamen, zodat bewoners in hun eigen woonomgeving geen parkeerplaats meer vonden. Het parkeren in deze straten blijft dus gratis, maar wordt wel beperkt in tijd voor bezoekers. Bezoekers moeten van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 18u een parkeerschijf voorleggen en kunnen dan maximaal 2 uur gratis parkeren. 

Blauwe zone rond Nekkerhal

Ook in de omgeving van de Nekkerhal werd er een blauwe zone ingevoerd. Deze blauwe zone is geldig op weekdagen van 18u tot 23u en op zaterdagen en zondagen van 10 tot 24u. Deze blauwe zone met ietwat speciale tijdstippen werd ingevoerd omdat bleek dat bezoekers aan de Nekkerhal tijdens evenementen (o.a. musical ’14-‘18) de parkeerplaatsen in deze straten innamen, zodat bewoners in hun eigen woonomgeving geen parkeerplaats meer vonden. Het parkeren in deze straten blijft dus gratis, maar wordt wel beperkt in tijd voor bezoekers. Bezoekers moeten dus ’s avonds en in het weekend een parkeerschijf voorleggen en kunnen dan maximaal 2 uur gratis parkeren. Bezoekers van de Nekkerhal kunnen op de parking van de Nekkerhal terecht. 

Blauwe zone Pasbrug

Op de Putsesteenweg (aan Pasbrug) is er ook een blauwe zone op Mechels grondgebied. Bewoners van de Putsesteenweg (huisnummers 28 tot en met 46 (even nummers) kunnen ook een bewonerskaart aanvragen bij Indigo.

Reglementering betalend parkeren en blauwe zone

De tarieven en reglementering inzake de retributies van het betalend parkeren en de blauwe zone zijn vastgelegd in een gemeentelijk retributiereglement.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.