Sinds 2016 houdt de bomenteller bij hoeveel bomen er op het openbaar domein worden gerooid en geplant. Stad Mechelen wilde voor elke boom die verdween, er twee nieuwe in de plaats. Begin 2019 trok de stad dit aantal zelfs op naar drie nieuwe bomen. De nieuwe bomen worden zoveel mogelijk ter plaatse gecompenseerd; de andere worden in de algemene aanplantingen opgenomen. Het overzicht van gevelde versus geplante bomen toont aan of de ambitie al dan niet gehaald wordt. Eén keer per jaar krijgt de bomenteller een update, telkens aan het einde van het plantseizoen (maart). Aangeplante bomen die sterven (door bijvoorbeeld hittestress of langdurige droogte) vervangen we stelselmatig. Een vervanging telt zowel mee bij gestorven bomen als bij aangeplante bomen.

Ontdek hieronder de meest recente cijfers:

infographic bomenteller

infographic bomenteller

De ‘straatbomen’ zijn heel belangrijk voor Mechelaars en hun buurt:

 • Ze geven onze stad verkoeling.
 • Ze zuiveren de lucht.
 • Ze zorgen voor biodiversiteit.
 • Ze vangen water op, houden het vast en geven het weer af wanneer nodig.
 • Ze maken gelukkig, want groen in de buurt werkt stressverlagend.

Op straatniveau

De bomenteller telt enkel de bomen op het openbaar domein zoals straten, stadsparken, speelpleintjes en pleinen. Die bomen worden namelijk door Stad Mechelen beheerd.

Privé en bos niet meegeteld

Aanplantingen of rooiwerken op privédomein en in bossen worden niet geregistreerd in de bomenteller. Waarom niet?

 • Op privédomein kan je een boom planten zonder vergunning. En om een boom te vellen, is een vergunning ook niet altijd nodig. Dat betekent geen registratieplicht waardoor een volledig overzicht van het aantal bomen op privédomein ontbreekt.
 • Door de grootte en omdat een volwassen bos minder bomen telt dan een nieuw aangeplant bos, rekenen we bij bossen in aantal hectare in plaats van aantal bomen.

Bomencharter

Mechelen ondertekende het Bomencharter en wil voor elke inwoner een boom planten. Dat betekent maar liefst 87 000 bomen in totaal, geplant door de stad, particulieren, natuurbeheerders en andere overheden. Bij deze teller worden dus de bomen geteld die werden aangeplant als afzonderlijke boom, als bosgoed of als houtkant.

 • Bomencharterteller 2019: 9224 bomen
 • Bomencharterteller 2020: 7712 bomen
 • Bomencharterteller 2021: 15 675 bomen
 • Bomencharterteller 2022 : 18 097 bomen
 • Bomencharterteller 2023 : 20 362 bomen
 • Bomencharterteller 2024 (tot 1/04): 4726 bomen
 • Totaal: 75 796 bomen op 87 000

Via het Bomencharter engageren steden, gemeenten en provincies zich om een bepaald aantal bijkomende bomen te planten op hun grondgebied. Het Bomencharter is een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen; een symbool voor de collectieve strijd die we samen voeren tegen de klimaatopwarming. De telling van het aantal geplante bomen vormt een effectief onderdeel van het Bomencharter. Het Bomencharter heeft betrekking op de periode 2019-2024. Alle bomen die geplant worden vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2024 worden opgenomen in de telling.

Lees meer over het bomencharter

Ook jouw boom telt

Al twee jaar op rij kunnen Mechelaars voordelig bomen aankopen via Boom zoekt grond. Concreet betekent dat al ruim 1000 extra bomen in Mechelse tuinen. Een mooie vergroening in onze stad én een vitamineboost voor mens, plant en dier. 

Lees meer over Boom zoekt grond