Alle briefwisseling dient gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

Brieven mogen ook gemaild worden naar stadsbestuur@mechelen.be of gefaxt naar het nummer 015 29 75 10.

De inkomende briefwisseling (brief, mail of fax) wordt ingeschreven op de dienst interne dienstverlening & protocol (015 29 78 11 of 015 29 78 12).
De brieven worden door deze dienst toegewezen aan de bevoegde stadsdiensten.

De stadssecretaris en de burgemeester nemen kennis van de ingekomen brieven en geven hun akkoord over de toewijzing van de brieven.