Steeds meer gezinnen hebben het moeilijk en dat is ook in de schoolomgeving merkbaar. Maar de scholen hebben niet op alle hulpvragen een passend antwoord. Daarbij snellen de bruggenbouwers ter hulp.

Bruggenbouwers of brugfiguren zijn mensen die de brug vormen tussen scholen en organisaties die de begeleiding kunnen bieden aan ouders. Ouders die met niet-schoolgerelateerde vragen zitten, kunnen bij de bruggenbouwers terecht. Zo kan het gaan over opvoeding, administratie, huisvesting of financiële vragen. Bruggenbouwers of brugfiguren hebben vanuit hun expertise en achtergrond zicht op het aanbod in onze stad dat verder reikt dan het onderwijsaanbod. Zij kunnen de ouders zo op weg zetten richting de juiste ondersteuning. Ze worden ingezet in 8 Mechelse basisscholen.

Bruggenbouwers in Mechelse scholen

De bruggenbouwers zijn aanwezig op verschillende scholen. Benieuwd welke bruggenbouwer je op je school kan vinden?

De bruggenbouwers worden ondersteund vanuit hun eigen dienst en vanuit SAAMO.

Lerend Netwerk Brugfiguren Mechelen

5 keer per jaar komen de brugfiguren die actief zijn in het basisonderwijs in Mechelen samen. Daar wisselen ze ervaringen uit, gaan ze dieper in op verschillende thema’s en werken ze vooral samen waardoor alle gedeelde expertise ook kan ingezet worden in de verschillende scholen.

Wil je meer weten over het Lerend Netwerk Brugfiguren, wil je als professional naar de brugfiguren linken of ben je zelf ook actief als brugfiguur en sluit je graag aan op het Lerend Netwerk Brugfiguren? Contacteer de coördinator van het project Bruggenbouwers.