In Mechelen zijn veel en zeer verschillende buurten.

We beogen leefbare buurten waar mensen zich thuis en veilig voelen. 
De stad speelt hier op in door de inzet van verschillende veldwerkers. Die nemen allerlei initiatieven en proberen mensen te ondersteunen op verschillende manieren. Samen met middenveldpartners, enkele stedelijke vzw’s en verschillende zorginstanties zijn we actief op het terrein. 

Integrale buurtontwikkeling

Met het proces dat doorlopen wordt in “Integrale buurtontwikkeling” wil de stad zorgen voor meer structurele samenwerking en inzetten op meer sociale cohesie onder professionals, maar ook onder inwoners. Want wat zich voor de voordeur en rond het huis afspeelt, bepaalt mee de toekomst, het welzijn en de gezondheid van de inwoners. 

Dit vraagt verbindende elementen in de diverse leefomgevingen.

Een werking op twee vlakken: een collectieve benadering en een individuele benadering

Collectieve benadering

Op collectief vlak werken we aan een intersectoraal netwerk van sociale professionals. Hierdoor worden werkingen en initiatieven beter op elkaar afgestemd. Dit resulteert in betere samenwerking, kennisdeling en gerichte doorverwijzing op het terrein. We doen dat op basis van 'Nieuwe Autoriteit'. 

We ondersteunen buurtbewoners in het nemen van initiatieven die ontmoeting stimuleren in de eigen buurt en zetten in op het verbeteren van de beeldvorming van de buurt. We versterken de sociale cohesie zowel onder de professionele partners in een wijk of dorp, als onder buurtbewoners.

Individuele benadering

Daarnaast zijn gemengde teams van veldwerkers verantwoordelijk voor buurtgerichte zorg en preventie, op individueel vlak. Door het delen van informatie en opnemen van elkaars signalen zal elke case in een vroeg stadium benaderd kunnen worden, waardoor escalatie voorkomen wordt.

Preventief werken blijft daarbij de basisvisie.

Gebeurt er toch iets?

Via een uitgewerkte en uitgeteste procedure wordt hier op de best mogelijke manier mee omgegaan, door snel tussen te komen en breed te communiceren indien nodig.

 

Meer weten?