Via carpoolplaza van Mpact kan je als bedrijf of organisatie een carpooldienstverlening aanbieden aan je werknemers. Het inbrengen van inschrijvingen kan centraal gebeuren door de personeelsdienst of kan je overlaten aan de individuele werknemers. Je hebt een overzicht van de inschrijvingen binnen jouw bedrijf en je wordt ondersteund bij het opzetten van jouw carpooldienstverlening (folders, affiches, handleiding...). Zelfs met een kleine inzet van mensen en middelen ben je snel opgestart.

Door aan te sluiten op de databank van Mpact vergroot je de kansen op een succesvolle carpooldienstverlening omdat de data (als je dat wenst!) terechtkomen in een centrale database waar ook de dossiers van andere bedrijven en personen opgeslagen zitten, wat de kans op het vinden van partners natuurlijk sterk doet toenemen.