logo CECIEuropese Unie

Burgerparticipatie bij de realisatie van de circulaire economie

CECI wil:

  • Bewustzijn over circulaire economie vergroten en het belang van de acties van burgers hierin benadrukken.
  • Burgers inspireren om circulair te denken: hun koopgedrag aan te passen, afval te verminderen en energie of water te besparen.
  • Nieuwe duurzame diensten en gedrag promoten zoals de deeleconomie, hergebruik, reparatie en herproductie.

CECI master image

Niet zonder jou!

Zonder burgers kunnen we de circulaire economie niet waarmaken. Jouw koopgedrag bepaalt mee wat wordt gemaakt en aangeboden door producenten. Hoe meer herstel-, deel- en uitleensystemen we gebruiken, zoals de gereedschapsbibliotheek of deelfietsen, hoe meer deze ontwikkeld en verbeterd worden. De ervaringen en feedback van burgers voeden niet alleen ons eigen beleid, maar ook dat van Europa, andere steden, regio’s en landen. Dus, STROOM mee, en maak onze economie circulair!

Wil je meer weten over de acties van circulaire stad, inspiratie opdoen of opzoeken welke initiatieven er al allemaal zijn in Mechelen? Bezoek dan de Stroom-website.

Doel, acties en resultaten van CECI

Doel: CECI ondersteunt Europese regio’s en steden bij de ontwikkeling van strategieën en oplossingen om burgers te betrekken in de circulaire en deeleconomie.

Acties: kennisuitwisseling tussen de Europese partners via workshops, studies, rondetafelgesprekken en plaatsbezoeken. Door lokale actoren hierbij te betrekken, voeden de burgers het beleid dat tot stand komt. Het delen van good practices zal helpen om circulaire oplossingen te promoten en uit te rollen, en grondstoffen over heel Europa te sparen.

Resultaat: de Europese partners ontwikkelen actieplannen om burgers actief te betrekken bij de realisatie van de circulaire economie en nieuwe oplossingen. CECI wil burgers bewuster maken om zo de vraag naar duurzame producten en diensten en dus circulaire businessmodellen te stimuleren. Want koopgedrag bepaalt mee wat wordt gemaakt en aangeboden door producenten. Hoe meer herstel-, deel- en uitleensystemen we gebruiken, zoals de gereedschapsbibliotheek of deelfietsen, hoe meer deze ontwikkeld en verbeterd worden, en hoe meer tewerkstelling hierin kan worden gecreeërd.

Fase 1: 1.08.2019-31.07.2022

Actieve samenwerking en opstellen van regionale actieplannen

Fase 2: 1.01.2022-31.07.2023

Implementatie van de actieplannen en opvolging

Partners

CECI brengt 8 partners vanuit zes landen samen onder leiding van de Lahti University of Applied Sciences uit Finland. De deelnemende steden leren van elkaar en delen hun kennis met andere steden.

  • Finse partners: Lahti University of Applied Sciences, Regional Council of Päijät-Häme
  • Franse partners: Provence-Alpes-Côte d'Azur Region, makesense
  • Tsjechische partners: Moravian-Silesian Innovation Centre Ostrava
  • Spaanse partners: Government of Aragon
  • Bulgaarse partners: Business Agency Association
  • Belgische partners: City of Mechelen

Budget

Totaal projectbudget: € 1.508.765
Bijdrage Interreg Europe: € 1.508.765

Looptijd: 01.08.2019 – 31.07.2022

CECI website
Volg CECI op Twitter en Facebook