Wat is een Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB)?

Bij een CLB kan je terecht met alle vragen over opvoedings- en ontwikkelingsproblemen, leer- en studiemoeilijkheden, studie- en beroepskeuze, gezondheid, motoriek, eetstoornissen, groeistoornissen, angst om naar school te gaan, voortdurend ruzie in de klas, pestgedrag... Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen met hun vragen terecht bij een CLB. Het CLB zal kritisch de hele context in kaart brengen. Respect voor de eigenheid van de vraagsteller staat centraal. Het CLB is gebonden aan het beroepsgeheim.

CLB GO! Mechelen (Mechelen - Keerbergen - Heist-op-den-Berg)
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Augustijnenstraat 80
2800 Mechelen
T 015 45 32 32
clb.mechelen@g-o.be
W www.clb9mechelen.be

CLB Het Kompas
Gesubsidieerd Vrij Katholiek Onderwijs
Vijfhoek 1a
2800 Mechelen 
T 015 41 89 11
mechelen@clbkompas.be
W www.clbkompas.be

CLB 'Het Torenhof'
Provinciaal Onderwijs
Markgravelei 86
2018 Antwerpen
T 03 241 05 00
clb@provincieantwerpen.be
W www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/leerlingenbegeleiding