Je hebt een grote tegenslag of moeilijke periode en raakt er niet uit. Via je huisarts of een andere zorgverlener, neem je telefonisch of online contact op met CGG De Pont. Het CGG is er voor jong en oud: zwangere ouders, baby’s, peuters, jongeren, volwassenen en ouderen.

Het CGG biedt: therapeutische begeleiding individueel en in groep – diagnosestelling – baby-peuterwerking (0 tot 3 jaar) – kinderen- en jongerenwerking – PrOS (Problemen Op School) – volwassenenwerking – forensische werking – ouderenwerking.

Lange Ridderstraat 20 // T 015 42 08 32 // E mechelen@cggdepont.be // www.cggdepont.be // www.prosgoedgedacht.be // www.buddywerking.be // www.dementie.be // www.kinderenuitdeknel.nl