Je kan bij een CLB gratis terecht met alle vragen over leer- en studiemoeilijkheden, studie- en beroepskeuze, gezondheid,… Ouders, kinderen, leraren en directies kunnen terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers.

CLB voor het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

CLB 9 (Mechelen – Keerbergen – Heist-op-den-Berg)
Augustijnenstraat 80
2800 Mechelen
015 45 32 32
clb.mechelen@g-o.be
www.clb9mechelen.be

CLB voor het gesubsidieerd vrij onderwijs

CLB het Kompas
Vijfhoek 1 bus A1
2800 Mechelen
015 41 89 11
mechelen@clbkompas.be // www.clbkompas.be

CLB voor het provinciaal onderwijs

Markgravelei 86
2018 Antwerpen
03 241 05 00
clb@provincieantwerpen.be
www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/leerlingenbegeleiding

Contact

Extra informatie

Centrum voor leerlingbegeleiding