Gepubliceerd op:
1
juli
2020

De zonnepanelen op het oude stadsmagazijn zijn verhuisd naar De Waterduivel. Door ze te hergebruiken, springen we duurzaam om met schaarse grondstoffen. Dat past perfect binnen onze doelstelling om circulaire stad te worden in 2030.

Het gaat om 636 fotovoltaïsche panelen die sinds 2012 op het dak van het voormalig stadsmagazijn stonden. We investeren al langer in de plaatsing van zonnepanelen op ons patrimonium. Zo willen we meer groene stroom genereren voor onze stad en een goed voorbeeld zijn voor investeerders in groene en duurzame energie. 
  
De zonnepanelen nemen een dakoppervlakte in van 2300 m². Het gebruik van deze zonnepanelen geeft een energieopbrengst van 136 MWH per jaar. De verwachte financiële opbrengst van deze panelen is € 63.920 per jaar. 

Na 8 jaar nog meer dan 90% vermogen 

Natuurlijk hebben de zonnepanelen na 8 jaar wat vermogen verloren, maar dat is zeer beperkt. Momenteel is de gangbare vermogensgarantie 80% van het oorspronkelijke vermogen na 25 jaar. 

Panelen die nu geproduceerd worden, zullen met andere woorden jaarlijks maximaal 0.7% à 0.8% van hun vermogen verliezen. Daardoor bezitten zij na 8 jaar nog gegarandeerd meer dan 90% van hun oorspronkelijk vermogen. Te zot om de panelen te vervangen door nieuwe toch? 

Zonnepanelen worden doorgaans niet hergebruikt omdat demontage, montage en keuring de grootste kost is bij het plaatsen van zonnepanelen. 

Door de zonnepanelen te hergebruiken stellen we de aankoop van nieuwe zonnepanelen uit en verlengen we de levensduur van de bestaande panelen.