Tegen 2030 een circulaire stad worden. Een ambitieuze, maar meer dan realistische doelstelling van Mechelen. Op één voorwaarde: co-creëren, met burgers, ondernemers en andere partners.

Heb jij een circulair initiatief, product of dienst? Door deze vragenlijst in te vullen, help je ons in kaart te brengen welke circulaire initiatieven er zijn in Mechelen. Zo kunnen we ons actieplan om een circulaire stad te worden beter afstemmen op de noden en kansen in Mechelen.

Met circulaire initiatieven bedoelen we zaken zoals herbruikbare verpakkingen gebruiken, verspilling tegengaan en reststromen gebruiken, uitleensystemen of producten als dienst, herstel en onderhoud, het herontwerp van bestaande producten dat toelaat om de componenten ervan te hergebruiken of hernieuwbare materialen gebruiken.

Vragen? We helpen je graag verder via circulaireEconomie@mechelen.be

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Contactgegevens

Wat is de rechtsvorm van de initiatiefnemer? *

Over jouw initiatief, product of dienst

Is er een einddatum voorzien? *
Is er een adres in Mechelen waar het initiatief doorgaat of product kan worden gekocht? *
In welke sector ben je actief? *

Successen en uitdagingen

In een circulaire stad

Hoe zet jouw initiatief in op circulaire economie?

  • Reduce: Product efficiënter fabriceren door minder grondstoffen en materialen te gebruiken, minder afval te produceren.
  • Rethink: Productgebruik intensiveren (bijvoorbeeld door producten te delen, of multifunctionele producten en modulair ontwerp).
  • Reuse: Hergebruik van afgedankt, nog goed product in dezelfde functie door een andere gebruiker.
  • Repair: Reparatie en onderhoud van kapot product voor gebruik in zijn oude functie.
  • Remanufacture: Onderdelen van afgedankt product gebruiken in nieuw product met dezelfde functie.
  • Recycle: Materialen verwerken tot dezelfde (hoogwaardige) kwaliteit of mindere (laagwaardige) kwaliteit.
Vink aan *

Wat gebeurt er met jouw gegevens?

Enkel de diensten die deze gegevens nodig hebben voor het beleid rond circulaire economie zullen de gegevens krijgen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden tot het einde van huidige legislatuur bewaard (2024). 

Wil je je gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen? Neem dan contact op via circulaireEconomie@mechelen.be of 0800 20 800. Je kan altijd een klacht indienen via circulaireEconomie@mechelen.bewww.mechelen.be/jouw-privacy of de Vlaamse Toezichtcommissie.

Verantwoordelijke voor deze verwerking is Stad Mechelen, met als verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur de algemeen directeur. De Stad respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR, EU 2016/679) van 27 april 2016, meer informatie vind je op www.mechelen.be/jouw-privacy

Met het invullen van deze vragenlijst geef je toestemming om je antwoorden en je gegevens te verwerken. *

Heb je nog een vraag of opmerking?