Op 5 december 2019 vond voor de wijk Mechelen-Zuid een bewonersvergadering plaats. Het stadsbestuur evalueerde de eerder genomen mobiliteitsmaatregelen en stelde een aantal vervolgscenario’s voor. De aanwezige bewoners spraken hierbij hun duidelijke voorkeur uit voor het maatregelenpakket waarbij onder meer de knip op de Kruisbaan wordt verplaatst, de verkeersdoorstroming in de wijk verbetert en de bestaande zone 30 grondig wordt uitgebreid. Het college van burgemeester en schepen is hier op 9 december 2019 in gevolgd.

Concreet betekent dit dat op 23 december 2019 de huidige knip op de Kruisbaan ter hoogte van Pius X zal verdwijnen. Alle doorgaand verkeer zal vanaf dat moment in beide richtingen terug mogelijk zijn. Net zoals voor de ingangstelling van de knip worden de beperkingen voor verkeer zwaarder dan 5 ton en voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren terug ingevoerd. Op hetzelfde moment wordt vervroegd een fysieke stop geplaatst aan het kruispunt van de Kruisbaan en de Brusselsesteenweg. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om vanaf de Kruisbaan de Brusselsesteenweg op te draaien en omgekeerd. Deze afsluiting was reeds voorzien in het kader van de werkzaamheden aan de Tangent. Doorgang voor (brom)fietsers en voetgangers blijft hier behouden.