LIFE project CondoReno

Om de renovatiegolf te ondersteunen zijn geïntegreerde renovatiediensten (Integrated Home Renovation Services, IHRS) nodig die het hele renovatieproces ondersteunen. De meeste IHRS richten zich echter op advies en ondersteuning van individuele huiseigenaren, zijn niet zelfvoorzienend en stuiten op beheers- en financieringsproblemen wanneer ze te maken hebben met flatgebouwen, die de meerderheid van de woningen in grote steden in de Lage Landen uitmaken.

Project CondoReno (Creating and Multiplying Integrated Home Renovation Services for private condominiums in the Netherlands and Flanders) zal de oprichting coördineren en ondersteunen van zes IHRS (Integrated Home Renovation Services) voor gebouwen in mede-eigendom van meerdere particuliere huiseigenaren, gericht op Condominium Associations (CA's) in Nederland en Vlaanderen, en tegelijkertijd de weg vrijmaken voor opschaling van dergelijke IHRS.

Project partners

Het partnerschap omvat ervaren projectmanagers en onderzoekers, marktgerichte koplopers, koplopers van lokale overheden, renovatieopleiders, aannemersverenigingen en verenigingen van vastgoedeigenaren.

  • Technische Universiteit Delft (NL)
  • Stichting Woonlastenneutraal Renoveren (NL)
  • Stichting Kern (NL)
  • Stad Antwerpen (BE)
  • Stad Mechelen (BE)
  • Autonoom Gemeentebedrijf Energiebesparing Oostende - Energiehuis Oostende (BE)
  • Agence Parisienne du Climat Association - APC (FR)
  • Union Internationale de la Propriete Immobiliere - UIPI (FR)

Budget

Het totale projectbudget bedraagt 2.023.755,20 euro en wordt voor 95% gefinancierd door het Environment and Climate Action (LIFE) programma van de Europese Commissie. Het projectbudget van Stad Mechelen bedraagt 258.486,32 euro.

Looptijd

Het project loopt van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2026.