Wat is immaterieel erfgoed?

Immaterieel erfgoed, dat zijn levende tradities en praktijken die door gemeenschappen van vandaag worden beoefend en doorgegeven aan volgende generaties. Het kan variëren van ambachten en vaardigheden, zoals het maken van traditionele kleding of meubels, tot sociale praktijken zoals feesten en rituelen. Het zit in hoe we spelen en verhalen vertellen en in artistieke uitingen zoals muziek en dans. Immaterieel erfgoed omvat dus alle niet-tastbare aspecten van ons cultureel erfgoed die een belangrijke rol spelen in de identiteit en het welzijn van een gemeenschap. Het zit in de hoofden en handen van mensen.

Om immaterieel erfgoed een duurzame toekomst te geven, is het van belang om ‘borgingsacties’ op touw te zetten. Je onderneemt dan bewust actie om ervoor te zorgen dat mensen je erfgoed leren kennen en kunnen beoefenen.