Wat is Cultuurshock?

Met het project Cultuurshock zet de stad in op het dichten van de kloof tussen jongeren en cultuur. En dit in samenwerking met een twintigtal culturele organisaties in Mechelen.

Vanuit een laboproject van het Onderwijs Overlegplatform (OOM) ontstond het idee achter Cultuurshock, waar in september 2022 COLOMAplus en BimSem aan deelnamen. Op 28 september 2023 krijgen leerlingen van Ursulinen, PTS, TSM en BA de Beemden ook de kans om een hele dag te proeven van de verschillende culturele genres aanwezig in Mechelen: van theater, beeldende kunsten, muziek, tot circus en erfgoed. Elk cultuurhuis biedt een eigen verhaal, een blik achter de schermen en de kans zelf iets uit te proberen of mee te denken.

Waarom Cultuurshock?

We willen

  • jongeren wegwijs maken in het cultuuraanbod. (Wat is er allemaal?)
  • bijdragen aan een bewustwording. (Wat kan cultuur allemaal doen/betekenen?)
  •  jongeren toeleiden naar de cultuursector en betrekken bij het cultuuraanbod. (Hoe kan ik er deel van uitmaken?)
  • samen een antwoord bieden aan creatieve/artistieke interesses. (Waar en hoe kan ik effectief terecht met mijn creatieve ambities en interesses?)
  • inzetten op interactieve cultuurbeleving. (Hoe voelt het?)
  • vraag en aanbod meer afstemmen op elkaar. (Wat is er voor mij?)

Eerste stap

Cultuurshock heeft als doel de ontmoeting tussen jongeren en cultuur te stimuleren en zo een eerste drempel weg te werken. Die eerste stap naar binnen. Niet enkel de jongeren leren iets nieuws kennen, ook de cultuurhuizen worden aangespoord om hun aanbod naar voren te brengen op een andere manier.
Door samen te werken met middelbare scholen krijgen we alle jongeren over die drempel, ook de leerlingen voor wie die stap minder evident is. Met actie 24 van het Plan Samenleven investeert de Vlaamse Overheid in dit contact tussen jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie en cultuur. Voor hen zijn er nog meer drempels om te participeren aan cultuur. Cultuurshock zet in op deze actie en heeft als doel die drempels mee in kaart te brengen, zodat we deze samen kunnen wegwerken waar mogelijk.

Cultureel bewustzijn

De onderwijshervormingen die de voorbije en komende jaren worden doorgevoerd brengen veel verandering met zich mee. Zodat er op school voldoende aandacht wordt besteed aan kunst en cultuur, werd sleutelcompetentie 16 uitgewerkt, die het cultureel bewustzijn en culturele expressie wil aanwakkeren bij de leerlingen.
Cultuur is niet alleen een tool om de wereld te ontdekken, maar ook onszelf. Tijdens de puberteit zijn jongeren nog in volle ontwikkeling, op zoek wie ze zijn en hoe ze in hun omgeving staan. Net tijdens die periode kan cultuur cruciaal zijn, helend of uitdagend. Cultuurshock hoopt hierin enkele zaadjes te kunnen planten, die op lange termijn de jongeren ten goede komen.

De culturele partners in 2022 en 2023

Zonder het enthousiasme en inspanning van de vele culturele partners zou dit project niets zijn. Partners die in 2022 of 2023 hebben deelgenomen:

Meer info?

Marike Aerts
Afdeling Lokaal Cultuurbeleid | Consulent Diversiteit en Inclusie
marike.aerts@mechelen.be