Slim ondernemen in de binnenstad: boost je business met data

Kennis is macht! 
Wie beschikt over data, beschikt over meer kennis. En kan zo betere beslissingen nemen.
Met het project ‘Datagestuurde winkelgebieden’ stimuleert de stad ondernemers om meer datagedreven te ondernemen. Op basis van de behoeften van handel en horeca bekijken we welke data gebruiksvriendelijk aangeboden kan worden en hoe je deze het best kan inzetten. 

Project ‘Datagestuurde winkelgebieden’

Met dit project willen we komen tot een gebruiksvriendelijke uitwisseling van retail data - data die betrouwbaar, eenduidig en future proof zijn - tussen handel en horeca en de steden zodat zij meer of beter datagedreven beslissingen kunnen nemen. Het is een uitgelezen kans om middelen efficiënter en effectiever in te zetten en zo samen te werken aan de gezondheid van onze winkelgebieden.


Dit project is een samenwerking tussen stad Mechelen, stad Antwerpen, stad Leuven, stad Roeselare en Thomas More. Het werd mogelijk gemaakt met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.