Voor de oude dorpskern Muizen is een toekomstvisie en ruimtelijke ontwikkelingsstrategie in opmaak volgens het grensverleggend herinrichtingsproject 'leefbuurten'. Leefbuurten zijn aantrekkelijke, levendige, klimaatrobuuste en autoluwe buurten op mensenmaat waar je aangenaam kan wonen, wandelen en fietsen. Een Leefbuurt nodigt uit tot ontmoeting en biedt meer ruimte voor ontspanning, groen en water.

Bereikbaarheid, nabijheid, esthetiek, ecologie maar ook het proces ernaartoe zijn belangrijke bouwstenen om deze transformatie te bereiken.

Met het Kunstproject ‘De Buurt Leeft’ zetten de stad, het ontwerpteam, de sterkhouders en buurtbewoners samen in op dit proces. Kunstenaars wakkeren mee ideeën aan en vertalen ze, scheppen contexten waarin de belevingen van de bewoners worden geprikkeld en uitgedaagd, scherpen kritische reflectie aan en zoeken mee naar nieuwe, sociale betekenissen voor de buurt. Het verbeelden van toekomstbeelden, het realiseren van proefopstellingen dragen bij tot de toekomstvisie van het ontwerpteam. Het uiteindelijk opgeleverde kunstwerk interpreteert en verbeeldt het potentieel van de toekomstige Leefbuurt en geeft vorm aan een nieuwe gemeenschappelijkheid.

Budget

De stad Mechelen verkreeg hiervoor € 52.800 van Vlaanderen.

Looptijd

Het project loopt tot eind 2023.