Mechelen zet samenleven in diversiteit hoog op de agenda en streeft ernaar een inclusieve stad te zijn waar elke Mechelaar zich kan thuis voelen. Daarom startten we in 2021 een traject op rond dekolonisatie in Mechelen.  


In regie van Stad Mechelen brengen we het debat op gang

“We werken niet alleen aan de positieve houding van de Mechelaar ten aanzien van diversiteit, maar moeten ook stilstaan bij conflicterende en polariserende verwijzingen uit het verleden van onze stad. De manier waarop we naar de toekomst kijken is gelukkig in evolutie. Vandaag willen we gelijke kansen geven aan iedereen, achten we elke mens gelijkwaardig. Dat was ooit anders”  Gabriella De Francesco.

Om deze complexe problematiek doordacht aan te pakken, wordt er in regie van de stad de een debat op gang gebracht, vertrekkende van twee gekende omstreden verwijzingen in de openbare ruimte. De eerste is het koloniaal monument van Lode Eyckermans op de Schuttersvest, genaamd ‘Pioniers van de beschaving’. De tweede verwijzing is de straatnaam die genoemd is naar de van oorsprong Mechelse koloniaal Willem Frans Van Kerckhoven.

“We gaan hierover in dialoog waarin we alle mogelijke stemmen aan bod laten komen. Via die meerstemmigheid gaan we op zoek naar onze gedeelde waarden, naar het beeld dat de Mechelaars van zichzelf hebben en naar wat ze belangrijk vinden om in de openbare ruimte te brengen.” 

Gabriella De Francesco - schepen van diversiteit en gelijke kansen


Historisch bewustzijn helpt om ons toekomstig beleid vorm te geven

“Een degelijk debat over omstreden monumenten en verwijzingen is nodig om minstens goed te kunnen duiden waarom ze überhaupt in ons straatbeeld zijn gekomen, welke propagandafunctie ze in die tijd hadden, hoe men toen over gelijkheid en mensenrechten dacht. Historisch bewustzijn kan ons helpen om ons toekomstig beleid vorm te geven, zonder de kunsten aan banden te leggen.”

Björn Siffer - schepen van cultuur