Vlaanderen ondersteunt binnen het subsidieprogramma ‘gemeente zonder gemeentehuis’ lokale besturen die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening efficiënter en klantgerichter te maken.

Mechelen ontwikkelt als projectleider samen met Kortrijk, Sint-Niklaas en de Vlaamse ICT-organisiatie (V-ICT-OR) binnen dit kader een digitaal loket voor startende en bestaande ondernemers. Ondernemers zullen via het e-loket premie -en vergunningsaanvragen kunnen indienen, opvolgen, wijzigen en raadplegen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om hun gegevens aan te passen en vragen te stellen.

Eén plek voor vraag en antwoord

Vandaag stellen ondernemers vragen aan de stad via verschillende kanalen (e-mail, telefoon, ....). Het stellen van vragen of het indienen van een premie- of vergunningsaanvraag verloopt bovendien verschillend van stad tot stad, wat vaak lastig is voor ondernemingen met verschillende vestigingen. 

Het centraliseren van al deze (aan)vragen in het ondernemersloket zal zorgen voor een snellere en efficiëntere afhandeling. Per onderneming wordt een ondernemersdossier opgebouwd waar steeds de individuele situatie kan opgevolgd worden. Op het einde van dit project beschikt de stad over een CRM-platform binnen Microsoft Dynamics 365, waarbinnen de relatie met de ondernemers opgevolgd en gestroomlijnd kan worden.

Herbruikbaar proces voor vergunningen en premies

De partners werken een generiek proces uit voor het aanvragen van vergunningen en premies, dat met beperkte inspanningen ook door andere besturen kan gebruikt worden. De verschillende aanvragen zullen één voor één volgens dit proces gedigitaliseerd worden. Ondernemers zullen zo steeds op dezelfde manier hun aanvraag kunnen doen en eerder ingegeven data zoveel als mogelijk kunnen hergebruiken. Het loket biedt hen de mogelijkheid om de status van hun aanvragen op te volgen, historieken te raadplegen, contact gegevens aan te passen, ...

Actuele gegevens

Gegevens die in lokale systemen worden bijgehouden, worden gekoppeld aan authentieke databronnen, zoals de Vlaamse Kruispuntbank van Ondernemingen. Zo kunnen stadsmedewerkers en ondernemers steeds de meest actuele gegevens raadplegen en hergebruiken. Dezelfde informatie zal niet steeds opnieuw moeten ingevuld worden en een wijziging van bv. adres zal slechts op 1 plaats moeten doorgegeven worden.

Budget