Warme William ging in 2021 op zoek naar de goedgevoelplekken van Mechelse kinderen en jongeren. In 2022 wou Warme William weten hoe kinderen/jongeren zich online voelen. Met een bevraging die zowel fysiek als digitaal zal verlopen, probeerde hij een beeld te krijgen van het digitaal welbevinden van kinderen en jongeren.  Je kon individueel meedoen. Leerkrachten konden de vragenlijst ook in klasverband invullen. Dit onderzoek richtte zich tot kinderen en jongeren van 12 tot 18 jaar met een smartphone. 

Waarom deden we dit onderzoek?

Generatie Z groeit op met het internet en smartphones. Ze kunnen zich geen leven zonder voostellen. Het biedt hen heel veel mogelijkheden, plezier en ontplooiingskansen. Maar anderzijds is het soms ook een bron van vragen. Want kinderen en jongeren maken online ook wel eens minder leuke dingen mee. Hoe gaan ze daarmee om? Zorgt het voor stress? Maken ze er ruzie door? En voelen ze zich soms onzeker? De dienst Sociale Preventie is benieuwd naar de antwoorden op al deze vragen. ‘Hoe voelen jongeren zich online?’ is de kernvraag van dit onderzoek. Met de resultaten van dit onderzoek gaan we aan de slag om de komende jaren acties te ontwikkelen om het digitaal welbevinden van kinderen en jongeren te verhogen.

Download een printversie van de vragenlijst

Leerkrachten uit zesde leerjaar en uit het secundair onderwijs konden de enquête ook in klasverband invullen. Het onderzoek is inmiddels afgerond. Interesse in de vragenlijst? Download hier het boekje op A5-formaat of de printversie op A4-formaat). Voor wie met dit thema aan de slag wil in haar/zijn klas hebben we nog enkele tips:

  • Maak vooraf een goede inschatting of dit iets is voor jou klas. Wil je je eerst even inlezen in het onderwerp? Neem dan zeker een kijkje op www.medianest.be of www.mediawijs.be
  • Misschien staan er een paar termen in de enquête die sommige leerlingen nog niet kennen of roepen andere termen vragen op. Deze termen staan aangeduid met een sterretje. Je kan deze termen even klassikaal overlopen. Om beïnvloeding te voorkomen, doe je hierover best geen klasgesprek vooraf.
  • Geef de jongeren de tijd om het boekje individueel in te vullen. Benadruk ook dat het onderzoek anoniem is.
  • Doe een nabespreking. Zo vermijd je dat ze achteraf met vragen blijven zitten. Welke termen kennen ze? Welke vraag blijft hangen? Welk gevoel hebben ze daar bij?