Water voor landbouw

Subsidieverlener: agentschap binnenlands bestuur

start 01/01/2021

einde 31/12/2023

Bedrag: 500.000 Euro