Doelgroep

Samenleven in diversiteit is de verantwoordelijkheid van iedereen. Daarom richt het integratiebeleid zich op de hele samenleving. Maar het integratiedecreet benoemt ook een paar bijzondere doelgroepen:

  • Mensen die wettelijk en lange tijd in België wonen, maar die bij hun geboorte geen Belg waren of van wie minstens een van de ouders bij hun geboorte geen Belg was. Het decreet heeft bijzondere aandacht voor mensen uit deze doelgroep die in kwetsbare omstandigheden leven
  • Woonwagenbewoners
  • Mensen zonder wettig verblijfsstatuut

Visie en missie

Het mag duidelijk zijn dat dé Mechelaar niet bestaat. Daarom kiest de stad ervoor om, eerder dan te opteren voor een doelgroepenbenadering, mensen te verenigen rond de Mechelse identiteit. Op wat we als Mechelaars gemeenschappelijk hebben. Mechelen wil inzetten op datgene wat de Mechelaar bindt. Hierbij vertrekken we van een inclusieve benadering. Dit betekent dat we ernaar streven om de aandacht voor diversiteit in te bedden in alle stadsdiensten en bij externe diensten, instellingen en organisaties.

Stad Mechelen zet in op een inclusieve aanpak, maar erkent het nut van bepaalde categoriale maatregelen. Het leggen van categoriale accenten daar waar nodig, is zinvol om achterstelling en uitsluiting tegen te gaan en de kansen op participatie van bepaalde doelgroepen te verhogen. Dit in functie van emancipatie en sociale opwaartse mobiliteit. Het werken aan een structurele oplossing, die iedereen ten goede komt, wordt wel steeds voorop gesteld.

Visie en missietekst