Gepubliceerd op:
19
december
2016

De stad gaat alle openbare verlichting in Mechelen omschakelen naar led-verlichting, via distributienetbeheerder Eandis. De stad realiseert daarmee in één klap een belangrijke besparing, efficiëntiewinst en klimaatdoelstellingen.

De stad Mechelen gaat haar openbare verlichting volledig uit handen geven aan distributienetbeheerder Eandis. Het akkoord is uniek in Vlaanderen en houdt de versnelde omschakeling in van alle openbare verlichting naar led-verlichting. De stad realiseert daarmee in één klap een belangrijke besparing, efficiëntiewinst en klimaatdoelstellingen.

Met de overname wordt de distributienetbeheerder zelf investeerder in toekomstprojecten rond duurzame openbare verlichting. In ruil krijgt de stad opbrengsten uit de gerealiseerde energiebesparingen. Concreet komen alle vormen van openbare verlichting in eigendom en beheer van Eandis voor een symbolische waarde van 1 euro. Het gaat dan om functionele verlichting, aanstralingen van monumenten, terreinverlichting, tunnelverlichting, verlichting van straatmeubilair. Kortom, alles behalve de feestverlichting.

Door de overname kan de omschakeling naar led-verlichting de komende jaren ook versneld uitgevoerd worden. Prioriteit gaat in 2017-2018 naar de dense woongebieden rond het stadscentrum. De jaren erna breidt de vlek verder uit over de hele stad, totdat alle 810 straten zijn omgeschakeld naar led-verlichting. Op tien jaar tijd moet de klus geklaard zijn. 

Energiebesparing is een van de voornaamste doelstellingen van de overnamedeal. Met led-verlichting en de mogelijke toepassingen realiseert de stad besparingen die schommelen tussen de 20 % en 50 %. Met dimmen bijvoorbeeld of gebruik van responsieve verlichting realiseer je meer besparing dan met continue belichting. 

Momenteel bedraagt het jaarlijks verbruik van de openbare verlichting in Mechelen 4.183.837kWh. Een gemiddelde besparing van 30 % door led-verlichting komt neer op 1.255.111kWh per jaar. Dit komt overeen met het totale elektriciteitsgebruik van 360 gezinnen per jaar. Bij een maximale besparing tot 50 % komt dit overeen met het jaarlijks verbruik van liefst 600 Mechelse gezinnen. Een modaal gezin verbruikt jaarlijks 3500 kWh per jaar.

Bovendien gaat led-verlichting ook langer mee. Door de schaalgrootte van de investeringen en de exploitatie kan de distributienetbeheerder ook goedkoper aankopen, lenen of vervangingsinvesteringen doen. Vanaf een besparing 20 % aan energie realiseert de stad een van de belangrijkste klimaatdoelstellingen die het zichzelf heeft opgelegd. Te verwachten valt dat Mechelen de eerste stad zal zijn die over heel haar grondgebied de openbare verlichting zal omgezet hebben naar led-verlichting.

In januari 2017 wil de gemeenteraad de overnamedeal tussen Stad Mechelen en Eandis ook officieel bekrachtigen.