E-service ondernemerschap

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Agentschap Innoveren & Ondernemen/Efro Europese Unie

Stad Mechelen voert een beleid om enerzijds bestaande ondernemingen te ondersteunen en anderzijds nieuwe ondernemingen te verwelkomen. Met dit project zet de stad Mechelen in op de digitalisering van samenwerking met de ondernemingen en het verder stroomlijnen van de communicatie tussen Vlaanderen, stad Mechelen en lokale ondernemers.

Partners

Stad Mechelen is de projectpromotor en voert dit project uit op basis van een co-creatietraject met de interne stadsdiensten en de (startende) ondernemers. Tegelijk wordt gekeken naar goede praktijken in andere steden en gemeenten en worden synergiemogelijkheden benut. De connectie met E-loketondernemers.be wordt gemaakt waar mogelijk.

Duur

Het project loopt van 01/02/2020 tot 31/01/2022.

Budget

Het totale projectbudget bedraagt 426.254,75 euro.
Subsidie EFRO Vlaanderen 2014-2020:  170.501,90 euro (40%).
Cofinanciering Vlaamse Minister Economie – Hermes: 85.250,95 euro (20%).