ECOSO is de organisatie achter de Kringwinkels, Fietsatelier, Fietsotheek, Houtatelier en Foodsavers in Mechelen. Ze werkt in de regio van Mechelen tot Rupelstreek.

Waarom kozen jullie ervoor te investeren in deze markt?

“Het is een zeer interessante markt om in te investeren. Met de kringwinkels hebben we tweedehands veel meer top of mind gemaakt. Naar tweedehandsfietsen is de vraag groot en het aanbod nog beperkt.

“Daarnaast zijn we steeds op zoek naar uitbreiding van onze werking zodat we verschillende arbeidsactiviteiten kunnen aanbieden en dus meer kansen kunnen geven aan toekomstige werknemers. Tegelijk bevorderen we zo de mobiliteit binnen onze organisatie.”

Wat is het belang van tweedehandsfietsen?

“Voor wie niet met de auto kan of wil rijden, is de fiets zijn of haar vrijheid. Je verplaatst je makkelijker en bent minder afhankelijk van het openbare vervoer. Via de Fietsotheek kan je kinderfietsen lenen aan een zeer voordelig tarief. Een fiets wordt zo toegankelijker voor wie het minder breed heeft. Daarnaast werken we ook samen met andere sociale organisaties om de drempel nog lager te maken.”

“Zowel met het Fietsatelier als de Fietsotheek gaan we voor zo weinig mogelijk verspilling. De fiets wordt helemaal opgebruikt, onderdelen die nog goed zijn worden hergebruikt, en restmateriaal recycleren we.”

Hoe kijkt ECOSO naar de toekomst van het Fietsatelier en de Fietsotheek?

“ECOSO trekt volop de kaart van circulaire economie. De Fietsotheek is daar een heel goed voorbeeld van. Je koopt zelf geen fiets meer, maar leent er één aan een heel voordelig tarief. Zeker voor de Fietsotheek zien we nog heel wat groeikansen, bijvoorbeeld door samen te werken met scholen.”

Je koopt zelf geen fiets meer, maar leent er één aan een heel voordelig tarief.

Zien jullie nog kansen in de tweedehandsmarkt?

We zien dat er toch nog veel bruikbare spullen op de afvalberg belanden. Daarom zetten we hergebruikstewards in. Drie dagen in de week vind je hen op de containerparken van Muizen, Mechelen-Noord, Sint-Katelijne-Waver, Willebroek en binnenkort ook in Bonheiden. Zij helpen klanten te bepalen wat nog bruikbaar is. Dat wordt dan later in een van onze kringwinkels verkocht.”

We willen ons graag inzetten voor de evolutie van tweedehands naar derde-vierde-vijfdehands. Dit doen we door samen met andere bewegingen platformen op te zetten waar materialen gedeeld kunnen worden. Een kledingbib of babytheek, maar ook kampeer-sportmateriaal, gereedschappen kunnen gedeeld worden.

ECOSO Fietsatelier

Met een hart voor mensen

ECOSO stelt mensen tewerk die moeilijk een job vinden op de reguliere arbeidsmarkt. ECOSO biedt ze opnieuw ontwikkelingskansen en maakt ze klaar voor de reguliere arbeidsmarkt.

Wat is de grootste kracht van ECOSO?

“De diversiteit onder onze medewerkers is enorm groot. Vaak omringen we ons door gelijkgestemde mensen met min of meer dezelfde sociale achtergrond. Bij ECOSO wordt die bubbel doorbroken. Je verbreedt je wereld en leert omgaan met heel diverse personen.”

Wat is de grootste uitdaging voor ECOSO?

“Ons op de kaart zetten als sociale onderneming. We zijn altijd op zoek naar nieuwe kansen en samenwerkingen.”

Hoe kan een samenwerking met een bedrijf eruitzien?

“Samen met Love Tomorrow, de duurzaamheidspoot van Tomorrowland zijn we een aantal jaren geleden een proefproject gestart dat intussen is uitgegroeid tot een volwaardige organisatie: CAMP2CAMP. Elk jaar blijven er tonnen goed kampeermateriaal achter op het festivalterrein. Samen met vrijwilligers verzamelen we dat materiaal. Een ander maatwerkbedrijf kijkt ze na, maakt ze proper en maakt er gebruiksklare pakketten van. Die kunnen gehuurd door festivalgangers. Zo nemen ze geen materiaal meer mee en blijft er dus ook niets meer achter. Doorheen het jaar kunnen we dat materiaal aan verenigingen verhuren.”

En dankzij Ecoso staan we weer een stap dichter bij een circulair Mechelen. Meer info over Ecoso vind je op www.ecoso.be.


Zit je zelf met vragen? Ben je op zoek naar informatie of inspiratie? Of ambieer je ook je eerste circulaire stappen te zetten? Laat het ons weten via circulaireeconomie@mechelen.be.


Contact

Koen De Bock – gedelegeerd bestuurder
koen@ecoso.be of 03 866 17 07

ECOSO streeft naar een duurzame ontwikkeling en tewerkstelling voor kortgeschoolde en langdurig werkzoekenden, mensen met een arbeidsbeperking of mensen die om persoonlijke of maatschappelijke redenen niet in het private arbeidscircuit terecht kunnen. Via begeleide tewerkstelling kunnen deze mensen groeien, zich ontplooien en verder doorstromen naar de private arbeidsmarkt. Ze is ook partner in Foodsavers, dat voedseloverschotten van supermarkten herverdeelt bij kansarmoedeverenigingen.