Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.

  

Het project

Mechelen kiest in haar beleid consequent voor het versterken van het ondernemerschap in de stad. Met het project 'Ecosystemen jong ondernemerschap' wil ze een doeltreffende én duurzame community binnen de stad Mechelen uitbouwen die de ondernemingszin bij jongeren stimuleert en hen ondersteunt in hun stappen naar concreet ondernemerschap.

Het project richt zich in de eerste plaats op jongeren, (potentiële) pre-starters met sluimerende of nog niet zichtbare zin voor ondernemen. Het gaat om studenten (hoger onderwijs en derde graad middelbaar onderwijs) maar evenzeer om jongeren buiten het onderwijsdomein (vb. jeugdwerking).

Het project werd gelanceerd onder de naam 'Manestarters' en kreeg een eigen website.

Doelstellingen

Enkele doelstellingen die met het project worden beoogd, zijn:

  • Uitbouwen van een online en offline community van jonge ondernemers.
  • Versterking van vaardigheden en attitudes rond ondernemen binnen onderwijsinstellingen en jeugdwerking.

  • Het opzetten van een FieldLab2800 zodat jongeren hun ondernemersinitiatieven zo veel mogelijk kunnen realiseren in het real-life laboratorium dat de stad is.

  • Het verbreden van het spectrum aan beschikbare leeromgevingen.

Partners

Stad Mechelen is projectpromotor, Thomas More, KU Leuven (Campus De Nayer) en J@M vzw zijn co-promotoren.

Duur

Het project loopt van 01/12/2018 tot 30/11/2020

Financiering

Totale projectkost: 634.654,00 euro

EFRO Vlaanderen 2014-2020:  253.860,00 euro (40.00%))

Cofinanciering Vlaamse Minister Economie – Hermes: 190.396,00 (30.00%)