Een job zonder sollicitatie

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de medewerking van de Vlaamse Overheid.

Europees Sociaal Fonds en Vlaamse Overheid

Mechelen is een kansenfabriek: We willen mensen aan de zijlijn van de arbeidsmarkt een eerlijke en ongehinderde kans geven op werk. Een job zonder sollicitatie! ‘Wat gebeurt er als je mensen niet selecteert via uitgebreide sollicitatieprocedures, maar gewoon een kans geeft, zonder vooraf vragen te stellen?’

De groep niet werkende werkzoekenden in Mechelen wordt gekenmerkt door een oververtegenwoordiging van kansengroepen. Dit potentieel voor de arbeidsmarkt blijft onderbenut. Tegelijk geraken vacatures niet ingevuld en zijn er bedrijven die sociaal engagement willen opnemen en ervoor openstaan om deze mensen een kans te geven.

Een job zonder sollicitatie is een ESF-project waarbij we een bestaande praktijk uit het buitenland vertalen naar onze Mechelse context. Het is geïnspireerd op het Open Hiring™-model van de Greyston Bakery in de Verenigde Staten. We doen dit niet alleen: Service designer Studio Dott zorgt ervoor dat het project ontwikkeld wordt op maat van werkgevers en werkzoekenden. En we doen een beroep op Duo for a job voor coaching.  

Duur van het project

Het project loopt van 01/01/2020 tot 31/12/2021.

Budget

Het totale projectbudget bedraagt 309.845,60 euro.
Subsidie ESF - Innovatie en transnationaliteit: 120.000,00 (38,73%).
Vlaams Cofinancieringsfonds: 83.692,00 (27,01%).