Sinds enkele jaren zijn er in het voorjaar eikenprocessierupsen. Naast kaal gevreten eiken, kunnen deze rupsen ernstige jeukhinder veroorzaken bij mensen die in contact komen met de brandharen van deze insecten.

Hoe herken je de eikenprocessierups?

De eikenprocessierupsen trekken voornamelijk 's avonds 'in processie' vanuit spinsels of dikke takken naar de bladeren van de boom. Het zijn vooral eikenbomen die hun voorkeur genieten.

Tussen half april en begin mei komen de oranjeachtig gekleurde jongen uit de eitjes. Omdat zij nog geen brandharen hebben, is er dan nog geen risico op hinder. Na de derde vervelling die start rond half mei, krijgen de rupsen hun 700 000 microscopisch kleine brandharen en zorgen ze voor problemen.

Vanaf juli verpoppen de rupsen zich in een stevige cocon en groeien achteraf uit tot een onopvallende grijze nachtvlinder.

Gezondheidsproblemen bij de mens

Als je per ongeluk een processierups hebt aangeraakt kan je last krijgen van irritatie van de huid, ogen en bovenste luchtwegen. Opletten is dan ook de boodschap.

Wat moet je doen bij overlast van processierupsen?

 • In Mechelen wordt de bestrijding van de processierupsen op openbaar domein gecoördineerd door de uitvoeringsdiensten. Als je processierupsen op openbaar domein opmerkt, kan je dat aan de uitvoeringsdiensten melden op 0800 20 800. Zij zullen de verantwoordelijke diensten op de hoogte brengen of zelf de nodige maatregelen nemen.
 • Voor processierupsen op privé-eigendom dien je zelf een firma te contacteren om ze te verdelgen. Bekijk een lijst met mogelijke aannemers
 • Probeer elk contact met de rupsen te vermijden en maak ook kinderen hierop attent.
 • Je kan zelf ook aan de slag door je tuin aantrekkelijk te maken voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessie-rups: voor mezen, sluipwespen -en vliegen zijn de rupsen een lekkere maaltijd.

 • Plant bloem- en besrijke struiken aan in de tuin
 • Voorzie nestkasten voor onder andere de mezen
 • In Mechelen hangen mezennestkastjes, verspreid over het grondgebied

Wat mag je vooral niet doen?

 • De rupsen en de nesten aanraken en zelf proberen te bestrijden. Gebruik zeker geen insecticiden want deze middelen kunnen schadelijk zijn voor de mens en het milieu.
 • Wegspuiten met een hogedrukreiniger. De brandharen van de rupsen kunnen dan immers via de lucht verspreid worden.

Hoe voorkom je ongemakken?

 • Vermijd elk contact met de rupsen en de nesten.
 • Draag kledij die hals, armen en benen bedenkt en ga niet op de grond zitten.
 • Na contact met rupsen of brandharen mag je niet krabben of wrijven. Was of spoel de huid en ogen goed met water.
 • Was zo nodig al je kleren.
 • Raadpleeg in geval van twijfel altijd een arts.

Tot slot

Raak nooit in paniek als er processierupsen in je omgeving zitten. Je gezond verstand en voorzichtige aanpak kunnen veel hinder voorkomen. Heb je een locatie op openbaar domein gezien, aarzel dan niet de uitvoeringsdiensten hiervan te verwittigen. Vermeld dan zeker volgende zaken:

 • Plaats van de boom;
 • aantal bomen;
 • hoogte van de bomen;
 • boomsoort;
 • eventuele bijkomende info door melder aangegeven.