eLINK is een project van het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project richt zich op administratieve vereenvoudiging voor ondernemingen en starters door middel van het koppelen van overheidsgegevensbanken.

De doelstelling achter het project was de relaties tussen het bedrijfsleven en de overheid anders in te richten en een meer klantgerichte en kwalitatief hoogstaande benadering te realiseren. Een dienstverlening die niet langer aanbod- maar vraaggericht, niet versnipperd maar geïntegreerd georiënteerd is.

Concreet werd deze nood vertaald in de ontwikkeling van een elektronisch platform dat steunt op twee zaken: een adressenbeheersysteem en een digitaal archief. Via een geïntegreerd routeringssysteem kunnen de documenten procesmatig opgevolgd en gearchiveerd worden.

Tastbare voorbeelden zijn intern de beeldbank, een systeem om beeldmateriaal digitaal te archiveren. Voor externe dienstverlening werd er onder andere een digitale handtekening (Intellistamp) ontwikkeld en de procedure van bouwaanvragen kan via het software systeem Nestor nu volledig digitaal lopen.

Dankzij eLINK kunnen ondernemingen en starters op één locatie over alle noodzakelijke informatie beschikken. Dit heeft geleid tot een snellere dienstverlening, kostenbesparingen, verlaging van de administratieve lasten en een verlaging van de drempel tot de opstart van een activiteit.

Projectbudget: € 553.605Logo e-Link.
EU-bijdrage (fonds): € 221.442
Andere bijdragen: Vlaamse cofinanciering: € 248.122,25
Looptijd: 1/3/2009 - 28/2/2012

Een samenwerking met de Kamer van Koophandel Mechelen leidde in 2011 tot een verlengproject (E-link II) waarbij de dienstverlening op basis van de input vanuit het bedrijfsleven verder wordt uitgewerkt en geoptimaliseerd.

Projectbudget: € 525.858
EU-bijdrage (fonds): € 210.343
Andere bijdragen: Hermesfonds: € 236.636
Looptijd: april 2011 - maart 2013

Logo van de Europese Unie.Logo Efro.Logo Vlaamse overheid.

Logo Via.Logo Agentschap Innoveren & ondernemen & Efro.