Wanneer heb je een vergunning nodig?

Om een wedkantoor(klasse 4) te mogen uitbaten, moet je een vergunning vragen aan de burgemeester. De vergunning wordt uitgereikt door de dienst economie.

Ook als je verhuist of stopt met je activiteit moet je de dienst economie hiervan op de hoogte brengen.

Hoeveel kost het?

 • De vergunning is gratis.
 • De brandweerinspectie is wel betalend:
  • 25 euro forfaitaire dossierkost en 37,5 euro per begonnen half uur opmaaktijd voor advies na het indienen van een bouwaanvraag.
  • 25 euro forfaitaire dossierkost en 37,5 euro per begonnen half uur opmaaktijd voor advies na het indienen van een aanvraag voor een inspectieverslag.

Welke regelgeving is van toepassing?

De Algemene Bestuurlijke Politieverordening

Welke bewijstukken moet je toevoegen?

 • Uittreksel uit het strafregister, model 596.1.  
 • Attest FOD financiën
 • RSZ attest
 • Attest brandverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid
 • Formulier brandweer
 • Uittreksel uit het KBO
 • Kopie van het identiteitsbewijs ( voor- en achterzijde)

Vergunning voor wedkantoor

Gegevens van het bedrijf

adres zetel

Gegevens zaakvoerder(s)

Is het adres van de zaakvoerder hetzelfde als dat van de zaak?
Adresgegevens zaakvoerder 1
Uittreksel uit het strafregister zaakvoerder 1 *
Zijn er nog zaakvoerders? (1) *

Gegevens van de zaakvoerder(s)

Is het adres van de zaakvoerder hetzelfde als dat van de zaak?
Adresgegevens zaakvoerder 2
Uittreksel uit het strafregister zaakvoerder 2
Zijn er nog zaakvoerders? (2)

Gegevens van de zaakvoerder(s)

Is het adres van de zaakvoerder hetzelfde als dat van de zaak?
Adresgegevens zaakvoerder 3
Uittreksel uit het strafregister zaakvoerder 3
Zijn er nog zaakvoerders? (3)

Gegevens van de zaakvoerder(s)

Is het adres van de zaakvoerder hetzelfde als dat van de zaak?
Adresgegevens zaakvoerder 4
Uittreksel uit het strafregister zaakvoerder 4
Zijn er nog zaakvoerders? (4)

Gegevens zaakvoerder(s)

Is het adres van de zaakvoerder hetzelfde als dat van de zaak?
Adresgegevens zaakvoerder 5
Uittreksel uit het strafregister zaakvoerder 5

Wat vraag je aan?

Wat vraag je aan? *
Heb je personeel in dienst? *

Bijlagen

Wat gebeurt er met je aanvraag?

De dienst economie onderzoekt je aanvraag en voert volgende onderzoeken:

 1. Een onderzoek naar de naleving  van de hygiënevereisten;
 2. Een onderzoek naar de openbare orde;
 3. Een financieel onderzoek;
 4. Een stedenbouwkundig onderzoek.

De vergunning wordt afgeleverd na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen. Indien de vergunning geweigerd wordt, ontvang je een toelichting.