Wanneer kan je een melding van een vermoedelijk bouwmisdrijf indienen?

Bouwmisdrijven zijn inbreuken op de reglementering inzake de ruimtelijke ordening (voorschriften i.v.m. bouw- en verkavelingsvergunningen, i.v.m. plannen van aanleg,...) die strafbaar zijn gesteld door de wetgeving. Heb je een vermoeden van een misdrijf dan kan je dat hier melden.

Welke regelgeving is van toepassing?

Voor meer informatie over de wetgeving die van toepassing is, kan je terecht in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, titel VI – handhavingsmaatregelen en de stedenbouwkundige verordening van de stad Mechelen.

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

Voor een vlotte behandeling van het dossier is het aangewezen enkele bewijsstukken toe te voegen zoals: foto’s, een notariële akte, communicatiestukken met de vermoedelijke overtreder, ….

Gegevens van de melder

Gegevens van de vermoedelijke overtreder

Gegevens over het vermoedelijke bouwmisdrijf

Plaats van de vermoedelijke overtreding

Kadastrale gegevens

Zijn de werken intussen afgerond? *

Wat gebeurt er met mijn melding?

De dienst handhaving gaat na of de melding gegrond is en of deze van stedenbouwkundige aard is. Ten laatste 15 werkdagen na jouw melding ontvang je een oplijsting van de stappen die er worden genomen in het dossier met termijnen.

Gezien de wet op de privacy van toepassing is op de verdere behandeling van dit dossier kan de stad je niet informeren over de inhoudelijke voortgang.

Als er nog bijkomende elementen zijn voor het dossier dan kan je een mail sturen naar bouwmisdrijven@mechelen.be.