De erkenning als socioculturele organisatie verleent een aantal voordelen zoals een korting op de vergoeding voor het gebruik van infrastructuur en/of materiaal dat door de stad ter beschikking gesteld wordt.

De erkenning is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor betoelaging in het kader van de reglementen voor koren, voor amateurtheaters, voor harmonieën, fanfares en brassbands.

Via dit formulier kan je de erkenningsprocedure voor jouw socioculturele vereniging in gang zetten en /of je aanvraag tot lidmaatschap van de Cultuurraad indienen. 

Ik wil:

Gegevens kandidaat-organisatie of -persoon

Aard van de vereniging *

Adres administratieve zetel

Adresgegevens 4
Sector *

Erkenning als socioculturele organisatie

met gedurende tenminste de voorbije 12 maanden een werking die zich in belangrijke mate richt op de Mechelse bevolking. *

Drie leden

Vul de gegevens in van drie actieve personen die de aanspreekpunten worden voor de erkenning als 'actieve socioculturele organisatie'. Omwille van genderevenwicht graag niet allemaal van hetzelfde geslacht.

Effectief afgevaardigde

Adres

1ste plaatsvervanger

Adres

2de plaatsvervanger

Adres