Waarom heb je een vergunning nodig?

Als je als fietstaxichauffeur of -uitbater wilt werken, moet je steeds een vergunning aanvragen. De vergunning moet driejaarlijks worden verlengd.

Wanneer vraag je een vergunning aan?

  • Wanneer je een nieuwe vergunning nodig hebt.
  • Indien je een bestaande vergunning graag verlengd. Vraag een verlening aan, 3 maanden voor je huidige vergunning vervalt. Je hoeft niet alles opnieuw in te vullen. Als je ook een wijziging van een fiets of een bestuurder wilt melden, vraag je apart een wijziging aan.
  • Bij wijziging van gegevens van de huidige vergunning.

Hoeveel kost het?

  • Een vergunning is gratis.
  • Vraag je zelf een uitrekstel uit het strafregister aan of geef je de dienst economie toelating om het attest bij het strafregister van de stad Mechelen in te kijken dan kost je dat 5,00 euro.

Welke regelgeving is van toepassing?

Het stedelijk reglement voor fietstaxidiensten

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

  • Uittreksel uit het strafregister, model 596.1, van elke zaakvoerder en/of bestuurder.
  • Verzekeringsbewijs Burgerlijke Aansprakelijkheid.
  • Eventuele arbeids- of samenwerkingsovereenkomst.
  • foto's van alle zijden van de fietstaxi.

Fietstaxi: aanvraag, verlenging of wijziging vergunning

Adresgegevens firma
Uittreksel uit het strafregister *
Is het adres van de zaakvoerder hetzelfde als van de firma? *
Adresgegevens zaakvoerder
Wat vraag je aan? *
Wijziging vergunning
Is de bestuurder dezelfde als de zaakvoerder?

Bestuurder

Adresgegevens bestuurder
Uittreksel uit het strafregister

Voertuig

Heeft de fiets een hulpmotor?

Wat gebeurt er met je aanvraag?

De dienst economie onderzoekt je aanvraag. 

De vergunning wordt afgeleverd na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen. Indien de vergunning geweigerd wordt, ontvang je een toelichting.