Waarom heb je een uitbatingsvergunning nodig?

 • Een vestiging zonder vaste inrichting met industriële wastechnieken waar motorvoertuigen van derden manueel gewassen kunnen worden of worden behandeld met beschermingsmiddelen zoals waxen, moet over een uitbatingsvergunning beschikken.
 • Ook bij een overname of wijziging van de handelszaak moet de vergunning opnieuw worden aangevraagd.

Aan welke voorwaarden moet voldaan worden?

 • Voorwaarden betreffende de locatie van de vestigingseenheid.
 • Voorwaarden betreffende de oppervlakte van de bedrijfsruimte.
 • Voorafgaand administratief onderzoek.

Wanneer moet je de uitbatingsvergunning aanvragen?

 • De aanvraag moet je minstens 60 dagen voor de geplande opening indienen. 
 • Voor je aanvraagt, moet de omgevingsvergunning (of milieuvergunning) zijn afgeleverd.

Hoeveel kost het?

 • De vergunning is gratis.

Welke regelgeving is van toepassing?

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

 • Verzekering brand en burgerlijke aansprakelijkheid
 • kopie van de voor- en achterkant van de identiteitskaart
 • Uittreksel strafregister (maximum 3 maanden oud)
 • Beroepskaart indien uitbater geen Belgische nationaliteit heeft
 • Bij verkoop van voeding: Toelating Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)
 • Plan op schaal met de afmetingen van de was- en manoeuvreerruimten
 • De datum van de milieuvergunning of de inrichtingsnummer van de omgevingsvergunning
 • Foto's

Gegevens verantwoordelijke uitbater(s)

Gegevens handelszaak

Brandveiligheid - verklaring op eer

Uitbater

Adresgegevens 2
Nationaliteit *
Uittreksel uit het strafregister *

Uitbater 2

Adresgegevens 3
Nationaliteit uitbater 2
Uittreksel uit het strafregister
Waarover gaat je aanvraag? *

Geef de gegevens van de onderneming

Geef de gegevens van de handelszaak

Bewijsstukken

 • alle wijzigingen in de inrichting die een invloed kunnen hebben op de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden 
 • alle wijzigingen in de inrichting die een invloed kunnen hebben op de indeling van de inrichting overeenkomstig paragraaf B.3. van de Zonale Politieverordening Hulpverleningszone Rivierenland houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen 
 • elke bestemmingswijziging van de inrichting. 

Wat gebeurt er met de aanvraag?

 • Indien de aanvraag niet volledig is, wordt de aanvraag geannuleerd.
 • Wanneer de aanvraag volledig wordt verklaard, wordt de vergunning binnen de 60 dagen na aanvraag afgeleverd. Indien de toelating geweigerd wordt, ontvang je een toelichting.
 • De uitbatingsvergunning moet steeds aanwezig zijn in de inrichting en zichtbaar worden aangebracht aan de inrichting, zodat ze leesbaar is vanop de openbare ruimte.