Wanneer kan je een toelage ontvangen?

De stad Mechelen geeft aan nachtwinkels en telecommunicatiezaken een toelage om de kwaliteit van de handelszaken te verbeteren. Je kan dit aanvragen als je voldoet aan de voorwaarden in het charter:

  • de uitbater beschikt over een geldige uitbatingsvergunning
  • de uitbater heeft het charter ondertekend
  • de uitbater heeft alle verschuldigde stadsbelastingen betaald op de datum van de aanvraag van de toelage, inclusief de belasting van het jaar van de aanvraag
  • positief advies van de politie betreffende de naleving van het charter door de uitbater

Hoeveel bedraagt de toelage?

De toelage bedraagt 1.500 euro.

Welke regelgeving is van toepassing?

Het reglement toekenning toelage aan nachtwinkels en telecommunicatiezaken is van toepassing.

Algemene Bestuurlijke Politieverordening. 

Gegevens van de aanvrager

Gegevens van de onderneming

Gegevens van de handelszaak

Akkoord

Een toelage kan pas toegekend worden indien de aanvrager kennis neemt van het reglement voor toekenning van de toelage en het charter en zich hiermee akkoord verklaart.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Je aanvraag wordt onderzocht, na 30 dagen ontvang je bericht van de dienst economie. Bij goedkeuring volgt de uitbetaling.