Wat te doen bij een tijdelijke of definitieve wijziging van je wagenpark?

Bij een vermindering dien je de huidige vergunning tegen ontvanstbewijs binnen te brengen in het Huis van de Mechelaar of aangetekend te verzenden aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

Bij een tijdelijke vervanging is de vergunning maximum 3 maanden geldig en niet hernieuwbaar.

Bij een definitieve vervanging wordt de bestaande vergunning overgezet op een andere wagen. De controle van de nieuwe wagen en het inleveren van de oude vergunning gebeurt gelijktijdig bij het afhalen van de nieuwe vergunning.

Bij een verhoging van het aantal taxivoertuigen volgt er een controle van het voertuig gelijktijdig bij het afhalen van de vergunning.

Hoeveel kost het?

Een wijziging van het wagenpark is gratis.

Welke regelgeving is van toepassing?

De stedelijke verordening voor het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

  • Bij tijdelijke vervanging: Aankoop of leasingbewijs, attest van de garage waaruit de reden blijkt waarom het huidige voertuig niet beschikbaar is, in geval van diefstal: het proces verbaal afgeleverd door politie.
  • Bij verhoging of definitieve vervanging, per voertuig: aankoop of leasingbewijs, het inschrijvingsbewijs, het keuringsattest en het verzekeringsattest.

Gegevens verantwoordelijke uitbater

Welke verandering vraag je aan?

Maak een keuze *
Geef de periode van gebruik *
Gebruikt een openbare standplaats *

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

  • Bij vermindering van een voertuig dien je de vergunning tegen ontvangstbewijs binnen te brengen in het Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1 of aangetekend te verzenden aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen.
  • Bij een tijdelijke vervanging neemt de dienst Economie binnen de 5 werkdagen contact op en meldt of de aanvraag volledig is of niet. Een vergunning wordt afgehaald in het Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1, na bericht dat de vergunning klaar ligt.
  • Bij een definitieve vervanging wordt de bestaande vergunning overgezet op een andere wagen. De controle van de nieuwe wagen gebeurt gelijktijdig bij het afhalen van de vergunning.
  • Bij een extra voertuig neemt de dienst Economie binnen de 5 werkdagen contact op en meldt of de aanvraag volledig is of niet. Een vergunning wordt afgehaald in het Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1, na bericht dat de vergunning klaar ligt.
  • Voor taxidiensten gebeurt de controle van het voertuig gelijktijdig bij de afhaling van de vergunning. Aan het Huis van de Mechelaar in de Zakstraat is een laad- en loszone.