Waarom een terrasvergunning nodig?

Mechelen is een aangename en gezellige stad met een historischekern waar terrassen vaak bepalend zijn voor pleinen of straten.

Elke horeca-uitbater die een terras op het openbaar domein wenst te plaatsen moet over een correcte vergunning beschikken. 

Een terrasvergunning geeft weer welke voorwaarden een horecaondernemer dient na te leven ten einde een correcte inname van het openbaar domein in functie van een terras te bekomen. Voor horecazaken gelegen in binnenstad & stationsomgeving van Mechelen werd een terrassenreglement opgesteld. Lees dit zeker na. Voor horecazaken gelegen buiten dit gebied is de Algemeen Bestuurlijke Politieverordening van kracht. 

Wie kan een terrasvergunning aanvragen?

Elke rechtspersoon/natuurlijke persoon die op het openbare domein een terras wil creëren, met bijhorende terraselementen, dient hiervoor steeds voorafgaand een vergunning aan te vragen.

Een terrasvergunning kan enkel worden afgeleverd indien men beschikt over een horecavergunning. Een horecavergunning dient aangevraagd te worden door elke rechtspersoon/natuurlijke persoon, die op een vaste plaats voeding en/of drank, van welke aard ook, voor gebruik ter plaatse verkoopt of verstrekt. De horecavergunning is zowel persoonsgebonden alsook plaatsgebonden en is niet overdraagbaar.

Wanneer moet je een terrasvergunning aanvragen?

  • 60 dagen voor opening.

Hoeveel kost het?

Een terrasvergunning is gratis.

Welke regelgeving is van toepassing?

Reglement betreffende de privatieve inname openbaar domein door horecaterrassen: binnenstad & stationsomgeving Mechelen.
Algemene Bestuurlijke Politieverordening.

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

  • Technische fiche van het materiaal en meubilair voor de terrasinrichting.
  • Foto van de buitengevel van de horecazaak.
  • Foto van de plaats van het aangevraagd terras.
  • Inplantingsplan op schaal.

Gegevens horecazaak

Inrichting terras

Hoe wil je het terras inrichten? *

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

  • Je aanvraag wordt administratief gecontroleerd op volledigheid en wordt met de bevoegde diensten beoordeeld.
  • Je ontvangt aangetekend de vergunning of het resultaat van het onderzoek