Wanneer dien je een 'aanvraag om eigen verhuurvoertuigen in te zetten als taxi' in?

Je beschikt over eigen verhuurvoertuigen met bestuurder en wenst deze in te zetten als taxivoertuig.

Welke regelgeving is van toepassing?

Voor deze aanvraag geldt de stedelijke verordening voor het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Bij te voegen bewijsstukken

Per aangevraagde wagen:

  • Kopie van het inschrijvingsbewijs.
  • Kopie van het keuringsattest.
  • Kopie van de verzekering van de wagen.

Gegevens van de verantwoordelijke uitbater

Gegevens van de taximaatschappij

Gegevens van de wagens

Ik wens *

Wagen 1

Uitrusting met radiotelefonie *
Openbare standplaats *

Wagen 2

Uitrusting met radiotelefonie
Openbare standplaats

Wagen 3

Uitrusting met radiotelefonie
Openbare standplaats

Wagen 4

Uitrusting met radiotelefonie
Openbare standplaats

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Er volgt een controle van de wagen(s) vooraleer de vergunning wordt afgeleverd.